url niezgodny z rzeczywistym dostepem Rzecznik praw ucznia - Szkola Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Rzecznik praw ucznia

 

pani Agnieszka Romaniuk - klasy I-V Szkoły Podstawowej

pani Elżbieta Maszer - klasy VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum