url niezgodny z rzeczywistym dostepem Rzecznik praw ucznia - Szkola Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie