url niezgodny z rzeczywistym dostepem Rada Rodziców - Szkola Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Rada Rodziców

 

Witamy serdecznie wszystkich uczniów oraz rodziców na stronie Rady Rodziców. Aby nasza szkoła była jeszcze lepsza, bezpieczniejsza, przyjazna, aby nasze dzieci miały jak najwięcej okazji do zdobywania wiedzy i umiejętności - nie tylko podczas lekcji, potrzebne jest zaangażowanie każdego rodzica. Dlatego bardzo prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW o zgłaszanie się do Rady z pomysłami jak też z ofertą pomocy w organizacji różnych działań, które zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym .Poszukujemy również sponsorów, którzy mogą przekazać szkole: materiały biurowe, środki czystości, książki, słodycze oraz inne artykuły, mogące być nagrodami dla naszych dzieci lub pozwolą na zorganizowanie loterii.


Celem Rady Rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły. Chcemy ten cel realizować poprzez pobudzanie aktywności rodziców i uczniów do działania na rzecz szkoły, zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, możliwość wyrażania swoich opinii, zgłaszania własnych pomysłów, finansowanie, współfinansowanie i wspieranie organizacyjne działań na rzecz naszych dzieci, podejmowanych z inicjatywy Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego. 

RADA RODZICÓW DZIAŁA W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku ( Dz.U.z 2007r. nr 80. poz.542 )

Regulamin Rady, statut szkoły.

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na konto:

Bank Pocztowy nr konta: 14 1320 1104 3038 2543 2000 0001

w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

 
Opłata wynosi 50zł/semestr lub 100zł/rok (każde drugie i kolejne dziecko płaci 50 zł/rok).


 Dziękujemy wszystkim Rodzicom i Opiekunom za terminowe wpłaty na Fundusz Rady Rodziców


 Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicowsp32@gmail.com

Zapraszamy na spotkania Rady Rodziców, które są otwarte dla WSZYSTKICH!


 Członkowie Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca:  Ewelina Widera-Tryc

Zastępca Przewodniczącej: Izabela Księżopolska

Sekretarz: Ewa Omelczuk

Skarbnik: Anna Przybylska

Regulamin Rady Rodziców