url niezgodny z rzeczywistym dostepem Konkursy - Szkola Podstawowa nr 32

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Konkursy

 

KONKURS FILMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "MŁODY FILM - MOJA POLSKA"  

Celem konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży "Młody Film - Moja Polska" jest stworzenie młodzieży przestrzeni do twórczej ekspresji i zdobywania doświadczenia udziału w przedsięwzięciach artystycznych. Konkurs organizowany jest w ramach 45. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.

 

Od odzyskania przez Polskę niepodległości mija w tym roku równo sto lat. Nie jest to rocznica oderwana od rzeczywistości, bo przecież od tamtej pory Polska istnieje, żyjemy w tym kraju na co dzień. Wielu ludzi chętnie wypowiada się w prasie czy telewizji, mówią jak wygląda, bądź jak powinna wyglądać Polska. Ale my chcielibyśmy dowiedzieć się, jak wygląda Polska widziana Twoimi oczami - czy ma coś wspólnego z wydarzeniami sprzed stu lat? Co sobie w niej cenisz, co widzisz, kiedy rozejrzysz się wokół? Jeśli masz coś do powiedzenia o Polsce - powiedz! To ważne. Odpowiedz o tym za pomocą maksymalnie dwuminutowego filmu, wykonanego w dowolnej technice.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Swoje prace mogą zgłaszać także uczestnicy spoza Polski. Film może być nakręcony indywidualnie lub w zespole.

Pracą konkursową jest film o długości nieprzekraczającej 2 minut na zadany temat.

Technika wykonania filmu jest dowolna.

Termin nadsyłania prac: 30 czerwca 2018r.
Szczegóły na stronie organizatora: MŁODY FILM

 

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL "(POD)RÓŻNE HISTORIE" 

MDK Białystok zaprasza dzieci i młodzież z Polski w wieku 8 - 21 lat do udziału w konkursach fotograficznym i literacki o tematyce podróżniczej.

 

Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 13.07.2018 r.

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 17.08.2018 r.

 

Tematyka konkursów dotyczy podróży we jej aspektach, zarówno pojmowanej sensu stricte jako wyprawy, zwiedzania połączonego z opisem walorów przyrodniczych i kulturowych, jak i wędrówki symbolicznej - metafizycznej podróży przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu sensu życia.

 

Konkursy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do obu konkursów przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne.

Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach.
Szczegóły na stronie organizatora: MDK BIAŁYSTOK