Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 32 w Warszawie powstała w 1956 roku. Mieści się ona w dzielnicy Śródmieście, w rejonie Muranowa, nieopodal Dworca Gdańskiego. Okolica szkoły stanowi swoistą enklawę w centrum wielkiego miasta. Struktura społeczna Muranowa, zdominowana dotąd przez osoby starsze, zmienia się w związku z powstawaniem nowych osiedli, zamieszkiwanych przez młodych, aktywnych zawodowo ludzi.
Aktualnie w dwudziestu dwóch oddziałach klasowych uczy się ponad 500 uczniów. W szkole działają także oddziały przedszkolny, do którego uczęszcza 40 dzieci. Fakt, że aż 267 uczniów dojeżdża do szkoły spoza jej rejonu, świadczy o renomie placówki. Cieszy się ona opinią szkoły przyjaznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce, oferującej im szerokie wsparcie oraz umożliwiającej wszechstronny rozwój. 49 spośród naszych uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wielu pozostałych ma specyficzne trudności edukacyjne opisane w opiniach psychologiczno-pedagogicznych lub zdiagnozowane przez nauczycieli na terenie szkoły. W związku ze specyfiką działalności szkoły zatrudnieni są w niej wykwalifikowani specjaliści w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami: pedagog, dwóch psychologów, logopeda, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta oraz nauczyciele wspierający. Oprócz tego w szkole pracuje 70 nauczycieli (wśród nich są nauczyciele nauczania zintegrowanego, poszczególnych przedmiotów oraz wychowawcy świetlicy), którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje w ramach różnorodnych szkoleń i kursów. Nauczyciele naszej szkoły chętnie korzystają z rozmaitych form edukacji pozaszkolnej, oferowanych przez warszawskie kina, teatry czy muzea.
Nieocenionym wsparciem jest dla nas ścisła współpraca z rodzicami, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie dzięki regularnym spotkaniom oraz komunikacji za pośrednictwem e-dziennika. Rodzice naszych uczniów chętnie włączają się w inicjowane przez szkołę działania, takie jak kiermasz świąteczny czy piknik rodzinny, które na stałe wpisały się w szkolną tradycję.
Od roku 2012 szkoła nosi imię Małego Powstańca i ściśle współpracujemy ze wszystkimi szkołami w Polsce o tak pięknym imieniu: w Częstochowie, Ząbkach i Świecieńcu.

 

KALENDARIUM-U STERU

 

1956-1959- Pani Zofia Kościelna

1959-1961-Pani Jadwiga Góralczyk

1961-1975-Pani Bogusława Walczykowska

1975-1977-Pan Zygmunt Orłowski

1977-1986-Pani Grażyna Kowalska

1986-1995-Pan Jacek Półkozic-Borzęcki

1995-1996-Pani Alicja Loster

1996-2009-Pani Krystyna Marculanis

2009-obecnie-Pani Anna Walczak