Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Aktualności

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki

Od września 2015 roku, w naszej szkole jest prowadzony program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK). SMOK to projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Treningi są prowadzone w formie zabaw, gier, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć rozwijających koszykarskie umiejętności uczniów. Dzięki współpracy z trenerami kadry województwa mazowieckiego, uczestniczki programu mają możliwość startu w rozgrywkach na każdym poziomie, również takim o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W ramach projektu, Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Warszawie dostał wsparcie w postaci profesjonalnego i innowacyjnego sprzętu sportowego oraz sprzętu multimedialnego.

Dzielnica Śródmieście w imieniu uczestniczek chciałaby serdecznie podziękować naszej Pani Dyrektor Annie Walczak, dyrekcji Zespołu Szkół nr 72, Dzielnicy Śródmieście oraz Polskiemu Związku Koszykówki, ponieważ bez ich współpracy realizacja programu nie byłaby możliwa.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z trenerem Rafałem Holnickim-Szulcem – 503610900.

Treningi w SP32: Klasy IV Pn. 13:50-15:20, Śr. 14:40-16:10
Treningi w ZSS nr 72: Klasy V Wt. 16:00-17:30, Pt. 17:30-19:00
Klasy VI Pn. 17:15-18:45, Śr. 17:30-19:00

logo, na którym jest kosz do grylogo kosz do  grylogo ministerstwa sportu i turystyki

Dzień Otwarty Szkoły

W dniu 13 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami i dziećmi, które w kolejnym roku szkolnym rozpoczną zajęcia w oddziale przedszkolnym lub w klasie pierwszej.

Rodzice wysłuchali wystąpienia dyrektora szkoły oraz specjalistów, a także Przewodniczącej Rady Rodziców. Dzieci zachwycone szkołą chętnie wzięły udział w przygotowanych specjalnie na to spotkanie grach i zabawach.

Jak co roku trener judo, który od wielu lat prowadzi w SP 32 zajęcia pozalekcyjne przygotował wraz ze swoimi zawodnikami, uczniami naszej szkoły pokaz umiejętności sportowych.

To było bardzo miłe i owocne popołudnie, a ilość gości zaskoczyła grono pedagogiczne. Cieszymy się, że jest wśród rodziców tak duże zainteresowanie naszą szkołą, która oceniana jest jako bardzo ciepła i przyjazna uczniowi.

Wystąpienie Dyrekcji

Wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci

Pokaz Judo

Otwarty konkurs w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca ogłasza otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na semestry
Propozycje programowe powinny uwzględniać zapotrzebowanie  placówki dokonane o wewnętrzną diagnozę problemów:
1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji w różnych jej formach, z uwzględnieniem cyberprzemocy, ze szczególnym naciskiem na mowę nienawiści
2.Kształtowanie postaw tolerancji wobec uczniów z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
3.Przeciwdziałanie uzależnieniom
4.Nauka radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie autoagresji
5.Nauka efektywnego uczenia się

Oferta podmiotu powinna zawierać:
1.informację o podmiocie uprawnionym do ubiegania się o finansowanie – firmy, organizacje pozarządowe,
2.grupę docelową – odbiorcy zajęć,
3.opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy,
4.kosztorys,
5.cv osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
Oferty proszę składać do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Siatkówka

TV Polsat

W piątek 22 lutego w naszej szkole na treningu zapaśniczym gościła telewizja. Co ciekawego powiedziały małe zapaśniczki i ich trener?
Dowiemy się oglądając Polsat Sport program Atleci w najbliższą lub następną niedzielę.
Redaktor TV Polsat z zawodniczkami podczas treningu zapaśniczego