Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Aktualności

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nasza szkoła, już po raz kolejny, bierze udział w akcji - IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, organizowanej w dniu 4 października 2019 r. pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

Program:

30.09 - 03.10.2019 - Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu i w szkole.

04.10.2019 - Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 przypadkami mnożenia.

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia".

* W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin jest niezdany.

* Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie. :-)

Więcej informacji: www.wmtday.org.

Z życzeniami miłej zabawy!

Koordynator szkolny, Jolanta Ścibura

METODA PROJEKTU

W piątek 27 września klasy I-III pracowały warsztatowo. Jest to nowy projekt, dzięki któremu dzieci uczą się nowych sposobów zdobywania wiedzy, a jednocześnie rozwijane są ich kompetencje społeczne, organizacyjne oraz kreatywność. Tematem przewodnim była jesień w lesie. Uczniowie pracowali w małych, międzyoddziałowych grupach pod opieką nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego i pedagoga. Dzieci były pod opieką szkolnego psychologa, socjoterapeuty  oraz terapeuty  integracji sensorycznej. Zrealizowane zostały następujące projekty:

Klasy I

• Rozpoznawanie drzew, dopasowywanie liści i owoców

• Liczenie kasztanów

• Tworzenie ludzików z kasztanów

• Malowanie farbami wspólnej pracy na temat „Pejzaż jesienny”

Klasy II

• Poszukiwanie różnorodnych drzew i liści na terenie boiska szkolnego

• Praca plastyczna z wykorzystaniem liści

• Dobieranie liści do drzew

• Grupowanie

Klasy III

• Wykonanie komiksu/plakatu na temat zasad zachowania w lesie

• Piętrowa budowa lasu

• Odgłosy lasu

• Konstruowanie gry matematycznej o tematyce jesiennej

Grupy, które skończyły pracę wcześniej uczestniczyły w sali 33 w projekcji filmu przygotowanego przez p. Elżbietę Jurek. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy spotkali się na holu I piętra, gdzie przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali efekty swojej pracy oraz wyświetlone zostały zdjęcia ilustrujące pracę poszczególnych zespołów. Następnie uczniowie rozeszli się do klas, aby podzielić się swoimi przeżyciami z wychowawcą i kolegami oraz koleżankami. Wszystkie wykonane tego dnia prace zdobią szkolne korytarze, stanowiąc doskonałą pomoc dydaktyczną. 

SMOK – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki

Od września 2015 roku, w naszej szkole prowadzony jest program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki. SMOK to projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Treningi prowadzone są w formie zabaw, gier, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć rozwijających koszykarskie umiejętności uczniów. Reforma szkolnictwa, miała też wpływ na zmianę w programie SMOK. Obecnie są stworzone 3 grupy ćwiczących: klasy 5, klasy 4 i klasy 1-3. Dzięki współpracy z trenerami kadr województwa mazowieckiego, uczestniczki programu mają możliwość startu w rozgrywkach na każdym poziomie, również takim o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W ramach projektu, Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Warszawie dostał wsparcie w postaci profesjonalnego sprzętu sportowego.

W imieniu trenerów i uczestniczek chciałabym serdecznie podziękować naszej Pani Dyrektor Annie Walczak, dyrekcji LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego, Dzielnicy Śródmieście oraz Polskiemu Związkowi Koszykówki za współpracę i pomoc w tworzeniu i realizacji programu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.

Osoby zainteresowane zajęciami prosimy o kontakt z trenerem Rafałem Holnickim-Szulc 503610900.

Treningi w LXII Liceum Sportowym: Klasy 5 - środa i piątek 17.30 - 1900

Treningi w SP32:  

Klasy 4 - środa i czwartek 14.00 - 15.30

Klasy 1-3 - wtorek 13.30 - 15.00 i piątek 12.15 - 13.45

Lekcja historii w terenie

Klasy ósme na plenerowej lekcji historii o 17 września 1939 roku przeprowadzonej i zorganizowanej przez p. Elżbietę Maszer.

lekcja historii w terenielekcja historii w terenielekcja historii w terenielekcja historii w terenie

lekcja historii w terenielekcja historii w terenielekcja historii w terenielekcja historii w terenie

Tenis ziemny - zajęcia