Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Stołówka

 

Od 5 września 2018r. (środa) zapraszamy dzieci na posiłki do stołówek szkolnych przy ul. Józefa Lewartowskiego 2 i Niskiej 5.

Wszelkich formalności związanych z zapisami dzieci będzie można dopełnić: 

  • drogą e-mailową: obiadysp32@wp.pl (skan wypełnionej umowy oraz potwierdzenie wpłaty za bieżący miesiąc przesłany do dnia 4.09.2018)
  • osobiście, w dniach 3-4.09.2018r w godzinach 9:00 – 14:00 w stołówkach szkolnych na Lewartowskiego i Niskiej.

Aktualny regulamin, umowa na żywienie w roku szkolnym 2018/19, oraz kwota za wyżywienie w miesiącu wrześniu znajduje się w "Materiałach do pobrania".
Warunkiem korzystania przez dziecko z wyżywienia w stołówce szkolnej od 5.09.2018r jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej umowy do godziny 15:00 dnia 4.09.2018r.
Złożona umowa na początku roku szkolnego, obowiązuje przez cały rok szkolny, do odwołania. Rodzice dzieci, które mają zalecenia lekarskie dotyczące diet bezglutenowych i bezmlecznych powinni zgłosić ten fakt bezpośrednio na stołówkę oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie i listę z wyszczególnionymi produktami, które trzeba wykluczyć przyrządzając posiłki.

Z poważaniem

Ewa Michałowska

 

Materiały do pobrania: