Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Stołówka

PYSZNOŚCI EWY
Od 5 września 2017 r. (wtorek) zapraszamy dzieci na posiłki do stołówki szkolnej. Wszelkich formalności związanych z zapisami dzieci będzie można dopełnić:
osobiście, w dniu 4.09 w godzinach 9:00 – 14:00 w stołówce szkolnej
drogą e-mailową: obiadysp32@wp.pl (skan wypełnionej umowy oraz potwierdzenie wpłaty za bieżący miesiąc przesłany do dnia 5.09.2017)
Aktualny regulamin, umowa na żywienie w roku szkolnym 2017/18, oraz kwota za wyżywienie w miesiącu wrześniu znajduje się w "Materiałach do pobrania".

STOŁÓWKA.
Warunkiem korzystania przez dziecko z wyżywienia jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej umowy do godziny 9:00 dnia 5.09.2017r.
Złożona umowa na początku roku szkolnego, obowiązuje przez cały rok szkolny, do odwołania.

Z poważaniem
Ewa Michałowska

Materiały do pobrania: