Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Pedagog szkolny

Tydzień kariery

W dniach 21-27 października 2019r. odbywa się Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK). Są to coroczne działania organizowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania kariery, edukacji zawodowej, pracy.
 
Temat tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: „ Pasja, profesja, powołanie…."
 
Preorientacja zawodowa w naszej szkole obejmuje  działania o charakterze wychowawczym  ukierunkowane na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy.
 
Orientacja zawodowa  obejmuje działania  o charakterze dydaktyczno – wychowawczym ukierunkowane na kształtowanie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.

Pedagog szkolny - ul. Lewartowskiego

Pedagog - Jolanta Obuchowicz

Klasy 0 oraz I - III

poniedziałek 12.30 - 17.00
wtorek 8.00 - 11.30
środa 7.30 - 11.30
czwartek 11.00 - 16.00
piątek 10.00 - 15.00

Rodziców proszę o umawianie się na spotkania poprzez Dziennik Elektroniczny LIBRUS.

Pedagog szkolny - ul. Niska

Pedagog - Aleksandra Jaryńska

Klasy IV - VIII

poniedziałek 10.00 - 15.00
wtorek 10.00 - 15.00
środa 9.30 - 14.30
czwartek 9.30 - 13.30
piątek 9.30 - 13.30

Rodziców proszę o umawianie się na spotkania poprzez Dziennik Elektroniczny LIBRUS.