Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

ZIPPI

PRZYJACIELE ZIPPIEGO

Program psychoedukacyjny, który:
- promuje zdrowie emocjonalne i odporność psychiczną dzieci.
- kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne
- uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami
- uczy wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu
- doskonali relacje dzieci z otoczeniem

Dzieci w oparciu o przygody grupy przyjaciół oraz patyczaka Zippiego poszukują sposobów jak radzić sobie:
z przykrymi emocjami
ze zmianami i wyzwaniami
jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie

Dzieci uczą się mówić o tym, co czują i myślą oraz uczą się słuchać innych.
Uczą się poszukiwania rozwiązań w myśl zasady „mam pomóc sobie tak, aby nie krzywdzić innych.