Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Terapia ręki

TERAPIA RĘKI

Terapia ręki ma na celu usprawnienie tzw. motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni, umiejętność poprawnego chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi.

 

Terapia skierowana jest do dzieci :

z nieprawidłową postawę ciała podczas pisania i rysowania,
z problemami z wykonywaniem codziennych czynności ,
z problemami w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
z problemami grafomotorycznymi (pisanie, malowanie),
z zaburzeniami kontroli wzrokowo-ruchowej,
z problemami z koordynacji ruchowej,
niechętnie podejmujących czynności manualne ( malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny)
Celem terapii jest:
poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
poprawa i doskonalenie umiejętności chwytu ( w warunkach szkolnych narzędzia piśmienniczego),
doskonalenie pisania,
praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy podczas pisania,
poprawa koncentracji na wykonywanym zadaniu,
poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej

Dzięki terapii poprawiamy:
sprawność ruchową kończyn górnych,
sprawność manipulacyjną dłoni,
umiejętność chwytu narzędzia piśmienniczego,
czytelność pisma.