Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Rewalidacja

Nasza szkoła organizuje i prowadzi dla uczniów klas I - VIII zajęcia rewalidacyjne, które prowadzone są przez specjalistów (pedagogów wspierających). Każdy uczeń, który posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym ma możliwość uczestniczenia w takich zajęciach zgodnie z zaleceniami zawartymi w swoim orzeczeniu. Specjalista opracowuje indywidualny plan pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne obejmują zestawy ćwiczeń kształtujących:
- koordynację wzrokowo- ruchową
- koordynację oko-ręka
- analizę i syntezę wzrokową
- analizę i syntezę słuchową
- orientację przestrzenną
- koordynację dotykową
- orientację w schemacie własnego ciała
- ćwiczenia usprawniające kończyny górne-motoryka mała
- ćwiczenia usprawniające motorykę dużą