Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Rewalidacja

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Nasza szkoła organizuje i prowadzi dla uczniów klas 1-6 zajęcia rewalidacyjne, które prowadzone są przez specjalistów (pedagogów wspierających). Każdy uczeń, który posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym ma możliwość uczestniczenia w takich zajęciach zgodnie z zaleceniami zawartymi w swoim orzeczeniu. Specjalista opracowuje indywidualny plan pracy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Zajęcia rewalidacyjne obejmują zestawy ćwiczeń kształtujących:
koordynację wzrokowo- ruchową
koordynację oko- ręka
analizę i syntezę wzrokową
analizę i syntezę słuchową
orientację przestrzenną
koordynację dotykową
orientację w schemacie własnego ciała
ćwiczenia usprawniające kończyny górne- motoryka mała
ćwiczenia usprawniające motorykę dużą
grafomotorykę