Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Psychologia

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Podczas indywidualnych lub grupowych zajęć z psychologiem, dzieci uczą się między innymi:
Rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
Okazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi
Metod odreagowania stresu i negatywnych emocji
Radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych
Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Prawidłowego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi
Budowania poczucia własnej wartości
Mają możliwość omawiania z psychologiem nurtujących je problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić