Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Psychologia

Podczas indywidualnych lub grupowych zajęć z psychologiem, dzieci uczą się między innymi:
- rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi
- okazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi
- metod odreagowania stresu i negatywnych emocji
- radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych
- rozwiązywania sytuacji konfliktowych
- prawidłowego nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi
- budowania poczucia własnej wartości
Uczniowie mają również możliwość omawiania z psychologiem nurtujących ich problemów, z którymi nie potrafią sobie poradzić