Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Psychoedukacja

Zajęcia psychoedukacyjne, przeznaczone są dla uczniów z deficytami w rozwoju poznawczym i emocjonalno- społecznym. Zajęcia te mają charakter psychoedukacyjny i terapeutyczny. Są adresowane do uczniów z deficytami w rozwoju poznawczym i emocjonalno- społecznym. Składają się z bloków tematycznych odwołujących się do poszczególnych sfer rozwoju procesów psychicznych tj. uwaga, pamięć, myślenie logiczne, twórczość i spostrzegawczość, emocje i rozumienie sytuacji społecznych.

Celem zajęć jest:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do uczenia oraz poprawa jego efektywności
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej, co ma dać efekt lepszego rozumienia własnych emocji i doskonalenie samokontroli, radzenia sobie w sytuacjach trudnych – zwłaszcza szkolnych.
- synchronizacja funkcji poznawczo – percepcyjno motorycznych
- rozwijanie umiejętności słuchania, uaktywnianie mowy i słownictwa
- rozwijanie odporności na niepowodzenia
- rozwijanie umiejętności wyciszania się (relaksu).