Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Metoda Tomatisa

METODA TOMATISA

Nazwa terapii pochodzi od nazwiska Alfreda Tomatisa – otolaryngologa, neurologa i foniatry, który przez szereg lat prowadził badania nad funkcja ucha człowieka i odkrył jego wpływ na nasz rozwój.
Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego- muzyka Mozarta i chorałów gregoriańskich przez urządzenie nazywane „ elektronicznym uchem”. Stymulacja odbywa się poprzez dziwię ki o określonej, wysokiej częstotliwości.
Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowych, dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności i poprawa zachowań społecznych.

Metoda ta wskazana jest szczególnie dla osób z:
Problemami szkolnymi,
Zespołem ADHD,
Autyzmem i zespołem Aspergera,
Dysleksją,
Zaburzeniami mowy i głosu.

Zauważalne efekty:
Zwiększenie koncentracji,
Polepszenie radzenia sobie z emocjami,
Lepsze zapamiętywanie,
Zwiększenie sprawności komunikowania się,
Skuteczniejsze uczenie się,
Zmniejszenie liczby popełnianych błędów.
Poprawa zachowań społecznych.

Zakup nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć metodą Tomatisa w naszej szkole współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.