Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Hipoterapia

Zajęcia hipoterapii dla dzieci z naszej szkoły prowadzone są w stadninie „Agmaja”

Czym jest hipoterapia?
Hipoterapia to zespół działań mających na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej. Stosuje się ją u osób :
- po przebytych chorobach,
- upośledzonych umysłowo,
- z deficytami rozwojowymi,
- uszkodzeniami analizatorów,
- niedostosowanych społecznie.

Hipoterapia swoją specyfikę zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie jego obecność sprawia , że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie niespotykane w innych terapiach możliwości.
Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka : fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym.

Są różne jej formy:
- fizjoterapia na koniu czyli gimnastyka lecznicza mająca na celu usprawnienie ruchowe,
- psychopedagogiczna jazda konna - zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego,
- terapia kontaktem z koniem –zadaniem głównym jest nawiązanie kontaktu ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem i z innymi ludźmi. Jej istotą jest stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia.