Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Bajkoterapia

Bajkoterapia to – najprościej rzecz ujmując terapia poprzez bajkę. Dzieci podczas zajęć wysłuchują opowiadania i w oparciu o nie szukają rozwiązań, uczą się zachowań akceptowanych społecznie i uczą się radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Czas zerówki w szkole jest dla dzieci czasem szczególnym, w którym muszą się one oswoić z wieloma zmianami oraz nauczyć się funkcjonowania w zupełnie innym środowisku aniżeli funkcjonowały do tej pory. Aby proces ten ułatwić i uprzyjemnić, raz w tygodniu do zerówki przychodzi w odwiedziny pacynka Tomek. Tomek uczy dzieci poprzez swoje opowieści odczuwania emocji i mówienia o nich. Dzieci wraz z Tomkiem poszukują skutecznych metod komunikowania się, budują wiarę we własne możliwości oraz poszukują rozwiązań trudnych sytuacji. Sam fakt, że towarzyszy im pacynka często łagodzi nieśmiałość, dzieci łatwiej się otwierają, chętniej mówią o tym, co myślą i co czują.