Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Ubezpieczenie InterRisk

UBEZPIECZENIE INTERRISK

 

W SP 32 uczniowie, których rodzice opłacili składki objęci są grupowym ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych EDU Plus -

Polisa nr EDU-N003462

 

Ogólne warunki umowy