Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Świetlica


Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami oraz po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci rodziny, szkoły, kolegów.

Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne z własnymi upodobaniami. Właściwie dobrane, odpowiednio zorganizowane gry i zabawy wzbogacają świadomość dzieci, kształtują różnorakie umiejętności m.in. wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, pamięć i wyobraźnię.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami.

 Świetlica jest czynna w godzinach od 7.00 do 18.00

Wpłaty na fundusz świetlicy:

pod numerem konta 04132011043038255620000001

(w tytule prosimy podać: świetlica, imię, nazwisko i klasę dziecka)

Załączniki: