Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Stypendia

 

STYPENDIA M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II


Skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.
Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów:
- zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat),
- średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania,
- miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1300 zł
Termin składania wniosków: 31.07.2019
Więcej informacji: https://www.centrumjp2.pl/kryteria-dla-uczniow/

 

PROGRAM STYPENDIALNY „MAŁE PROGRAMISTKI”


Fundacja Girls Code Fun organizuje coroczny program stypendialny, „Małe Programistki”- w tym roku już IV edycja!
Stypendium Małe Programistki uwzględnia całościowe zwolnienie z opłat za jeden semestr zajęć w partnerskiej szkole programowania Kids Code Fun.
Kandydatki muszą napisać list (1 strona) lub nakręcić 1-2 minutowy filmik na temat wybranego problemu/wyzwania (na świecie, w swoim życiu, w otoczeniu) i o tym jak nowe technologie mogłyby go rozwiązać. Nie musi być to realistyczne rozwiązanie, można puścić wodze fantazji!
Wyślij nam list pocztą tradycyjną wraz z podpisaną zgodą rodzica na uczestnictwo w programie i na wszelki wypadek wyślij skan na info@girlscodefun.pl. Jeśli zdecydujesz się na nagranie filmu, prześlij go mailem na info@girlscodefun.pl
Termin składania wniosków: 31.07.2019
W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt: info@girlscodefun.pl
Więcej informacji: www.girlscodefun.pl