Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Stypendia

Stypendium szkolne 2019/2020

 

Do 16.09.2016 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Aby ubiegać się o stypendium, należy spełniać kryterium dochodowe:

miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać 528 złotych.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia o wszelkich dochodach za miesiąc sierpień 2019 roku (m.in. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej).

Uwaga! Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. „Programu 500+”.

Wnioski wraz z dokumentacją należy składać do pedagoga szkolnego

uczniowie klas 0-3 - p. Jolanta Obuchowicz - budynek na ul. Lewartowskiego

uczniowie klas 4-6 - p. Aleksandra Jaryńska - budynek na ul. Niskiej

Więcej informacji na stronie:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

 

STYPENDIA M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II


Skierowane są do warszawskich uczniów i studentów, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają dobre wyniki w nauce i są aktywni naukowo, artystycznie, sportowo lub są zaangażowani w działania społeczne.
Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów:
- zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat),
- średnia arytmetyczna ocen za ostatni rok szkolny nie mniejsza niż 4,0 oraz przynajmniej dobra ocena z zachowania,
- miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1300 zł
Termin składania wniosków: 31.07.2019
Więcej informacji: https://www.centrumjp2.pl/kryteria-dla-uczniow/

 

PROGRAM STYPENDIALNY „MAŁE PROGRAMISTKI”


Fundacja Girls Code Fun organizuje coroczny program stypendialny, „Małe Programistki”- w tym roku już IV edycja!
Stypendium Małe Programistki uwzględnia całościowe zwolnienie z opłat za jeden semestr zajęć w partnerskiej szkole programowania Kids Code Fun.
Kandydatki muszą napisać list (1 strona) lub nakręcić 1-2 minutowy filmik na temat wybranego problemu/wyzwania (na świecie, w swoim życiu, w otoczeniu) i o tym jak nowe technologie mogłyby go rozwiązać. Nie musi być to realistyczne rozwiązanie, można puścić wodze fantazji!
Wyślij nam list pocztą tradycyjną wraz z podpisaną zgodą rodzica na uczestnictwo w programie i na wszelki wypadek wyślij skan na info@girlscodefun.pl. Jeśli zdecydujesz się na nagranie filmu, prześlij go mailem na info@girlscodefun.pl
Termin składania wniosków: 31.07.2019
W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt: info@girlscodefun.pl
Więcej informacji: www.girlscodefun.pl