Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Patronaty i projekty edukacyjne

Projekt "Dźwięczny Mazurek" w wykonaniu uczniów SP32, pod kierunkiem pani Moniki Jazownik na pamiątkę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

https://youtu.be/Zw8UKISxg38

 

Projekt SMOK

Od września 2015 roku, w naszej szkole jest prowadzony program Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK). SMOK to projekt upowszechniania koszykówki realizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Treningi są prowadzone w formie zabaw, gier, ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz zajęć rozwijających koszykarskie umiejętności uczniów. Dzięki współpracy z trenerami kadry województwa mazowieckiego, uczestniczki programu mają możliwość startu w rozgrywkach na każdym poziomie, również takim o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W ramach projektu, Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w Warszawie dostał wsparcie w postaci profesjonalnego i innowacyjnego sprzętu sportowego oraz sprzętu multimedialnego. 

Dzielnica Śródmieście w imieniu uczestniczek chciałaby serdecznie podziękować naszej Pani Dyrektor Annie Walczak, dyrekcji Zespołu Szkół nr 72, Dzielnicy Śródmieście oraz Polskiemu Związkowi Koszykówki, ponieważ bez ich współpracy realizacja programu nie byłaby możliwa. 

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z trenerem Rafałem Holnickim-Szulcem – 503610900.

logo1msitsmok

Treningi w SP32

Klasy IV Śr./Pt. 13:50-15:20

Treningi w ZSS nr 72

Klasy V Wt. 16:00-17:30

                Pt. 17:30-19:00

Klasy VI Pn. 17:15-18:45

Śr. 17:30-19:00

 

PROJEKT CHWYTAM ZMIANĘ

Zaproszenie do składania ofert na doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zapraszamy do składania ofert na usługę doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół śródmiejskich w ramach projektu finansowanego z funduszy unijnych pt. “Chwytam zmianę”. Zależy nam na ludziach z pasją, którzy lubią swoją pracę, potrafią przyciągnąć młodzież i wypracować wymierne efekty. Oferty należy składać w Urzędzie m.st. Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, w Kancelarii Ogólnej, do 30 maja br. do godz. 10.00.

Szczegóły zamówinia: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-3191-zp_36_17_postepowanie_prowadzone_na.html

Dofinansowanie przez Unię Europejską

Chwytam zmianę. – projekt z funduszy unijnych w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów i nauczycieli.
Szkoła bierze udział w projekcie w ramach którego, nauczyciele jedenastu śródmiejskich szkół, uzyskają lub wzbogacą swoje kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego na szkoleniach i studiach podyplomowych, które później wykorzystają w swojej pracy
z uczniami.
Informacje o projekcie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Instytucja Zarządzająca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Oś Priorytetowa: X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU
Tytuł projektu: „Chwytam zmianę.”
Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie: 10.3.3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Koszt realizacji: 514 1907,20 zł
Kwota dofinansowania: 397203,80 zł
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności systemu doradztwa edukacyjno- zawodowego ośmiu szkół gimnazjalnych i trzech zawodowych z terenu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 1200 uczniów (624 kobiet i 576 mężczyzn), uzyskanie i podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych u 135 nauczycieli oraz rozwój współpracy szkól z rynkiem pracy w ciągu dwóch lat trwania projektu. Grupa objęta wsparciem to 1200 uczniów oraz 135 nauczycieli z 11 szkół dzielnicy Śródmieście, w tym 34 osoby z niepełnosprawnością.
Celami szczegółowymi projektu są:
Podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno –zawodowych w liczbie 96 osób, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w 11 śródmiejskich szkołach w wyniku udziału w szkoleniach do dnia 31.12.2018r.
2/ Uzyskanie przez 15 nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego we wspieranych szkołach kwalifikacji doradcy edukacyjno – zawodowego
w wyniku udziału w studiach podyplomowych do dnia 31.12.2018r.
3/ Przygotowanie 1200 uczniów wspieranych szkół do trafnego wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej w wyniku przeprowadzonego doradztwa edukacyjno – zawodowego
w ramach utworzonych SPIneK do dnia 31.12.2018r.
4/Rozwój współpracy 8 śródmiejskich gimnazjów z rynkiem pracy do dnia 31.12.2018r.
Projekt jest zgodny z celem szczegółowym RPO WM 2014-2020 „Zwiększenia zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego”
Grupą docelową projektu jest 1200 uczniów: 135 nauczycieli następujących szkół:
ZS Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, ZS Poligraficznych im. Marsz.
J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 33 z ZS Nr 66 im. Króla S. Batorego, Gimnazjum Nr 34 z ZS Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej, Gimnazjum Nr 36 im. K. Kieślowskiego, Gimnazjum Nr 37 im. K.K. Baczyńskiego, Gimnazjum Nr 39 im. Agaty Mróz –Olszewskiej, Gimnazjum Nr 40 im. Grupy Bojowej „Krybar” z ZS Nr 69, Gimnazjum Nr 44 im. Gen P. Chrzanowskiego i Gimnazjum Nr 166
z ZS Nr 121 im. Jana Sobieskiego.
Rekrutacja będzie miała charakter zamknięty i obejmie wszystkich nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz szkoleń doszkalających i kursów uzupełniających, których uzyskane kompetencje będą następnie wykorzystane do szkolenia uczniów wymienionych szkół. Rekrutacja uczniów również będzie miała charakter zamknięty obejmujący wszystkich uczniów w/w szkół, w tym osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych działań uczestniczyć będą w szkoleniach doradztwa zawodowego, doskonalenia kompetencji komunikacyjnych, prezentacyjnych, sesjach indywidualnych i grupowych w zakresie coachingu, mentoringu,
i pobudzania motywacji.

W ramach projektu odbędą się targi pracy oraz dwie edycje konkursu z zakresu przedsiębiorczości pt. „Jaka praca sie opłaca?” oraz wycieczki studyjne do zakładów pracy
i spotkania z pracodawcami.
Istotą projektu będzie doskonalenie nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu, mentoringu, prezentacji na poziomie szkoleń i studiów podyplomowych oraz wykorzystanie nabytej przez nich wiedzy w pracy indywidualnej i grupowej z uczniami.
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beata Bielińska-Jacewicz, Koordynator Projektu

Aktualny wzór deklaracji

Aktualny wzór oświadczenia uczestnika projektu dot. danych osobowych

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia