Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Patron

W dniu 19 września 2012 roku Rada Pedagogiczna po konsultacji z Samorządem Uczniowskim podjęła Uchwałę nr 6/09/2012, aby pieśń „Warszawskie dzieci” została hymnem Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie.

„Warszawskie dzieci” to polska pieśń skomponowana w 1944 do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego z muzyką Andrzeja Panufnika; jedna z popularnych piosenek powstania warszawskiego.

Fragment tekstu pieśni umieszczono na tablicy pamiątkowej przy pomniku Małego Powstańca w Warszawie

SŁOWA HYMNU:

I Nie złamie wolnych żadna klęska,I Nie złamie wolnych żadna klęska, Nie strwoży śmiałych żaden trud – Pójdziemy razem do zwycięstwa, Gdy ramie w ramie stanie lud.

Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew

!I Powiśle, Wola i Mokotów,Ulica każda, każdy dom –Gdy padnie pierwszy strzał, bądź gotów,Jak w ręku Boga złoty grom.

Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

III Od piły, dłuta, młota, kielni –Stolico, synów swoich sław,Że soją wraz przy Tobie wierni Na straży Twych żelaznych praw.

Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

Refren: Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew!

IV Poległym chwała, wolność żywym,Niech płynie w niebo dumny śpiew,Wierzymy, że nem Sprawiedliwy, odpłaci za przelaną krew.