Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Karolina Boroń

Aneta Kleniewska

Małgorzata Kosieradzka

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Sylwia Ciesielska

Andrzej Jakimiuk

Elżbieta Jurek

Małgorzata Kaźmierska

Beata Kraus

Magda Krzyżanowska-Seroczyńska

Katarzyna Mianowicz

Małgorzata Porzeszcz

Anna Szczepańska

Beata Wawrzyńska

Wioletta Wierzbicka-Marciniak