Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Specjaliści

ZESPÓŁ POMOCY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ

Agata Balcerska - psycholog

Klaudia Bełc - socjoterapeuta

Ranata Biernacka - inetgracja sensoryczna

Tomasz Dąbrowski - psycholog

Izabella Jabłońska - reedukator

Aleksandra Jaryńska - pedagog

Joanna Łabiszewska - integracja sensoryczna

Ewa Łącka-Krysiak - terapeuta Biofeedback

Paulina Mika - integracja sensoryczna

Jolanta Obuchowicz - pegadog

Ewelina Pokaluk - logopeda

Małgorzata Sanok - Schmidt - logopeda

Świąder Katarzyna - reedukator

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY KSZTAŁCENIE UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Joanna Borecka-Kwiecień

Sylwia Ciesielska

Joanna Duda

Adrianna Dziadulewicz

Agnieszka Fabczak

Ewa Gnatowska

Małgorzata Lisowska

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Nicolas

Paulina Mika

Marta Porębska

Natalia Radajewska

Martyna Stachowicz

Jakub Sulowski

Rafał Surma

Piotr Szostek

Katarzyna Zaręba

Magdalena Zdzieszyńska