Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Nauczyciele przedmiotów

BIOLOGIA

Ewa Szewczyk

CHEMIA

Joanna Lipińska

DORADZTWO ZAWODOWE

Małgorzata Sanok-Schmidt

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Krzysztof Ostrzyk

ETYKA

Paweł Rapa

FIZYKA

Marzena Królik

GEOGRAFIA

Urszula Dziugieł

HISTORIA

Elżbieta Maszer

Małgorzata Rokicińska

INFORMATYKA

Artur Czerniga

Agnieszka Romaniuk

JĘZYK ANGIELSKI

Domicela Bartolik

Małgorzata Michcik

Magdalena Olszewska-Pezacka

Agnieszka Topczewska

JĘZYK HISZPAŃSKI

Elżbieta Szyga

JĘZYK POLSKI

Małgorzata Madejska

Justyna Mokrzyńska

Monika Sukiennik-Załęska

Beata Rudnicka

Monika Więcek-Nowak

MATEMATYKA

Ewa Kozanecka

Edyta Piasecka

Monika Plenzner

Jolanta Ścibura

Iwona Węgłowska

MUZYKA

Monika Jazownik

PLASTYKA

Alina Adamska-Ubaka

PRZYRODA

Joanna Duda

RELIGIA

Małgorzata Bortnik

Agnieszka Romaniuk

TECHNIKA

Alina Adamska-Ubaka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Teresa Bernat

Rafał Holnicki-Szulc

Tomasz Jasiński

Piotr Karolkowski

Jacek Wieczorek

Bartosz Woronowicz

WDŻ