Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Osiągnięcia


 CERTYFIKATY, które otrzymaliśmy w ramach uczestnictwa w projektach 
(nadal realizujemy wymienione programy)

CERTYFIKAT "SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO" PRZYZNANY PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W ŁODZI (obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2022 roku)

CUKRZYCA TYPU 1 U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – 1 luty 2013 – LIFESCAN Johnson & Johnson Company, 

SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – 24 październik 2012 – Łódzkie Kuratorium Oświaty ( przyznany na 5 lat),

ZDROWO JEMY , ZDROWO ROŚNIEMY – rok 2017 – ( Celem programu jest wzrost świadomości na temat roli żywienia we wczesnym okresie życia wśród pracowników żłobków i przedszkoli oraz rodziców, promowania zrównoważonej diety oraz kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych. )  Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Honorowy patronat : Rzecznik Praw Dziecka,

EDUKACJA PROMOCJI I PROFILAKTYKI W KIERUNKU ZDROWIA JAMY USTNEJ SKIEROWANA DO MAŁYCH DZIECI I ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I WYCHOWAWCÓW – 23 lipiec 2015 – Uniwersytet Medyczny Poznań,

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI  „DWUJĘZYCZNE DZIECI” – 31 marzec 2018 – YELLOW House English,

PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF "SZKOŁA z PRAWAMI DZIECKA" - IV EDYCJA - 02.09.2019, Stowarzyszenie UNICEF Polska,

"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" - X EDYCJA - 2017/2018r. Celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie do ruchu od najmłodszych lat,

"MALI WSPANIALI"- 29.10 2019 - Fundacja Orły Sportu , pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem programu jest wspomaganie ogólnego rozwoju oraz sprawności umysłowej i ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym, a także działania profilaktyczne w zakresie wad postawy.

Certyfikat "PRZEDSZKOLE MAŁEGO LEGIONISTY" 2019/2020 Agencja Szkolno - Przedszkolna.