Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Zajęcia dodatkowe

Religia (2 razy w tygodniu) - prowadzona w ramach podstawy programowej za zgodą rodziców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (§ 1 ust. 1)

Religia prowadzona 2 razy w tygodniu
Harmonogram:
PONIEDZIAŁEK
- grupa dzieci 6-letnich 
- grupa dzieci 6-5-letnich 
- grupa dzieci 5-letnich 
- grupa dzieci 5-letnich
- grupa dzieci 4-letnich
ŚRODA
- grupa dzieci 4-letnich
- grupa dzieci 5-letnich 
- grupa dzieci 5-letnich
- grupa dzieci 5-6-letnich 
- grupa dzieci 6-letnich 
Zajęcia prowadzi 

Język angielski prowadzony 2 razy w tygodniu
Harmonogram:
WTOREK
- grupa dzieci 5-letnich 
- grupa dzieci 5-6-letnich 
- grupa dzieci 6-letnich 
PIĄTEK
- grupa dzieci 5-letnich 
- grupa dzieci 5-6-letnich 
- grupa dzieci 6-letnich 
Zajęcia prowadzi 
Pawełczyk Ewelina