Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Kadra

W naszym przedszkolu pracują:

Dyrektor: Katarzyna Łapa-Dróżdż – nauczyciel dyplomowany
Zastępca dyrektora: Agata Wlazło – nauczyciel dyplomowany

Grupa 3-4 -latków
Wychowawcy:
Monika Woźniak– nauczyciel mianowany
Katarzyna Łapa-Dróżdż – nauczyciel dyplomowany
Agata Wlazło – nauczyciel dyplomowany
Pomoc nauczyciela: Jolanta Radzik

Grupa 3-4 -latków
Wychowawcy:
Małgorzata Diłaj – nauczyciel dyplomowany
Marta Szewczyk – nauczyciel mianowany
Pomoc nauczyciela: Grażyna Złota

Grupa  4 -latków
Wychowawcy:
Anna Witkowska – nauczyciel mianowany
Pawełczyk Ewelina - nauczyciel kontraktowy?
Anna Różycka - nauczyciel dyplomowany

Grupa 5 -latków
Wychowawcy:
Iwańska Ewa – nauczyciel mianowany
Marta Szewczyk – nauczyciel mianowany

Grupa 5 -latków
Wychowawcy:
Nazarska Jadwiga - nauczyciel mianowany
Rżanek Angelina - nauczyciel mianowany
Pomoc nauczyciela: Ewa Sutowicz

Grupa 6-5 -latków
Wychowawcy:
Konrad Kazimierczak - nauczyciel mianowany
Krzysztofa Kacperska-Pardel - nauczyciel mianowany

Grupa 6 -latków
Wychowawcy:
Iwona Salamon - nauczyciel mianowany
Rżanek Angelina - nauczyciel mianowany

Język angielski
Pawełczyk Ewelina