Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Historia

Publiczne Przedszkole nr 4 „Zaczarowana Kraina” w Zduńskiej Woli.
1965
Publiczne Przedszkole nr 4 w Zduńskiej Woli rozpoczęło swoją działalność w dniu 22 lutego 1965. Jego pierwszą siedzibą był odnowiony budynek po szkole podstawowej nr 7.
1998
We wrześniu 1998 roku nawiązano współpracę z Domem Kultury LOKATOR w Zduńskie Woli.
1992
W 1992 roku Zarząd Miasta podjął decyzję o przeniesieniu siedziby przedszkola z ulicy Stawowej do budynku po żłobku ZPB „ZWOLTEX” przy ulicy Żeromskiego 6.
2001
W 2001 roku utworzono oddział wczesnoprzedszkolny, dla potrzeb którego wyremontowano zachodnie skrzydło budynku z oddzielnym wejściem.
1993
W latach 1993-1994 w Przedszkolu nr 4 działała grupa integracyjna dla dzieci z zespołem Down’a, z porażeniem mózgowym i głuchoniemych. Pracę tę grupy wspierała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
2009
Z dniem 1 września stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 objęła Katarzyna Łapa-Dróżdż, a stanowisko zastępcy dyrektora Agata Wlazło.

2014/2015 - to rok jubileuszowy, w którym obchodzimy 50-lecie przedszkola. Dziś jesteśmy przedszkolem na miarę XXI wieku, dbającym o jakość edukacji i rozwijającym wszechstronny rozwój dzieci w oparciu o szeroką i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, dostosowaną do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań.
W styczniu 2014 roku odbyła się ewaluacja zewnętrzno- problemowa z zakresu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Osiągnęliśmy najwyższy poziom w ewaluowanych 3 wymaganiach Nadzoru Pedagogicznego - 3 noty A.