Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Opłaty

Szanowni Rodzice
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi centralizacji
rozliczeń VAT oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Zduńska Wola od dnia 1
stycznia 2017 r. Publiczne Przedszkole Nr 4 "Zaczarowana Kraina" w
Zduńskiej Woli będzie dokonywało rozliczeń w formie bezgotówkowej .

Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat za pobyt i żywienie dziecka w
przedszkolu przelewem na konto przedszkola:
88 9263 0000 0570 1000 2009 0002
Przy dokonywaniu przelewu prosimy o rozbicie płatności na pobyt i żywienie

Wpłaty na Radę Rodziców - 55zł oraz paczkę - 35 zł
można dokonać przelewem na konto:
58 9279 0007 0034 7844 2000 0010
lub wpłacać u Intendenta