Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Dla rodziców

Komunikat w sprawie organizacji pracy przedszkola w miesiącach wakacyjnych

(rok szkolny 2018/2019)

Harmonogram pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych
w roku szkolnym 2018/2019

Miesiąc

Przedszkola

LIPIEC

Publiczne Przedszkole nr 2

Publiczne Przedszkole nr 7 

Publiczne Przedszkole nr 9

SIERPIEŃ

Publiczne Przedszkole nr 4

Publiczne Przedszkole nr 5

Przedszkole dyżurujące, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z przedszkola oraz dla dzieci z innych przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli przyjmują od rodziców swoich wychowanków zgłoszenia w sprawie zapewnienia opieki w miesiącach wakacyjnych do dnia 30 maja 2019 r.

W związku z powyższym rodzice:

  • Dokonują zgłoszenia dziecka w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym;
  • Określają dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole pełni dyżur;
  • Określają dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste ma przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie opieki swojemu dziecku.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w terminie wyznaczonym przez dyrektora tego przedszkola - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, które pełni dyżur wakacyjny w danym miesiącu. Objęcie dziecka opieką będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Ponadto w związku z projektem Informatyzacja, będą obowiązywały następujące procedury – instrukcje przy zapisie na okres wakacyjny:

  • Instrukcja postępowania „Przeniesienie kart do jednostki wakacyjnej w obrębie jednego przedszkola”
  • Instrukcja postępowania „Przeniesienie kart do jednostki wakacyjnej między różnymi przedszkolami”

1. Przeniesienie kart do jednostki wakacyjnej w obrębie jednego przedszkola

Rodzic na swoim panelu rodzica przepisuje karty na dyżur wakacyjny.

Kroki dla rodzica

1. Rodzic, którego dziecko przechodzi do jednostki wakacyjnej na dyżur wakacyjny musi zalogować się na swój panel rodzica.

2. W zakładce Więcej>>Karty, dokonuje przeniesienia karty/kart do jednostki wakacyjnej poprzez zaznaczenie konkretnej karty bądź wszystkich kart i klika na przycisk (Przenieś kartę).

3. Po kliknięciu na (Przenieś kartę) wybieramy z jakiej jednostki do jakiej jednostki karta ma zostać przeniesiona oraz datę, od której karta ma być aktywna w jednostce wakacyjnej. Jeżeli wszystko jest uzupełnione klikamy (akceptuj).

4. Przeniesiona karta na liście kart oznaczona zostanie kolorem szarym oraz zostanie wpisana data zablokowania karty w jednostce głównej.

5. W prawym górnym rogu w pozycji (Wybierz dziecko) przełączamy się między dziećmi na jednostkę wakacyjną (opis jednostki w nawiasie).

6. Sprawdzamy czy w zakładce Więcej>>karty pojawiła się karta, która została przeniesiona.

7. Po zakończeniu dyżuru wakacyjnego powyższe czynności powtarzamy, z tym że kartę z jednostki wakacyjnej przenosimy do jednostki głównej.

2. Przeniesie kart do jednostki wakacyjnej między różnymi przedszkolami

Kroki dla rodzica

1. Pierwsze logowanie rodzica do systemu odbywa się za pomocą dotychczasowych danych do logowania. Po zalogowaniu w zakładce Więcej – Karty rodzic musi deaktywować dotychczasową kartę w przedszkolu macierzystym. Należy fistaszkiem zaznaczyć kartę, którą chcemy zablokować, a następnie klikamy na przycisk (Zablokuj kartę).

Blokada karty następuje automatycznie z dzisiejszą datą, więc rodzic musi wykonać tę czynność na dzień przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego.

2. Drugim krokiem dla rodzica jest zalogowanie się za pomocą nowych danych do logowania, które otrzymał z przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny. Po zalogowaniu w zakładce Więcej – Karty rodzic musi aktywować kartę dziecka. Aktywacja karty następuje po kliknięciu na przycisk (Aktywuj kartę) i wprowadzeniu jej numeru. Aktywacja karty następuje automatycznie z dzisiejszą datą, więc rodzic musi wykonać tę czynność w dniu rozpoczęcia okresu wakacyjnego.

Czynności po zakończeniu okresu wakacyjnego

Kroki dla rodzica

1. Za pomocą danych do logowania z jednostki wakacyjnej rodzic musi deaktywować dotychczasową kartę, która była używana podczas dyżuru wakacyjnego. Należy fistaszkiem zaznaczyć kartę, którą chcemy zablokować, a następnie klikamy na przycisk (Zablokuj kartę).

Blokada karty następuje automatycznie z dzisiejszą datą, więc rodzic musi wykonać tę czynność w ostatnim dniu okresu wakacyjnego.

2. Drugim krokiem dla rodzica jest zalogowanie się za pomocą starych danych do logowania. Po zalogowaniu w zakładce Więcej – Karty rodzic musi aktywować kartę dziecka. Aktywacja karty następuje po kliknięciu na przycisk (Aktywuj kartę) i wprowadzeniu jej numeru. Aktywacja karty następuje automatycznie z dzisiejszą datą, więc rodzic musi wykonać tę czynność w pierwszym dniu po zakończeniu okresu wakacyjnego.