Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

O nas

„Zaczarowana Kraina” to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń na pozytywny dialog pełen szacunku do dziecka i rodzica, kontakt z naturą, ze sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki.

Pracujemy w oparciu o nową podstawę programową i przygotowujemy dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Poza programem wychowania przedszkolnego realizujemy wiele programów autorskich tj. np. „Zuch z Zaczarowanej Krainy”. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowaliśmy ich 15. W tym Program "Nasze emocje poznajemy i w zgodzie z nimi żyjemy" oraz projekt edukacyjny "Roślina" zostały zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu jako innowacja pedagogiczna.

Nasze przedszkole położone jest w centrum miasta Zduńska Wola, otoczone dużym ogrodem i zielenią. Duża cześć terenu wokół przedszkola porośnięta jest trawą i stanowi dobre miejsce do podejmowania twórczej działalności i różnorodnych zabaw dzieci. Część ogrodu przedszkolnego wyposażona jest w urządzenia sportowe i rekreacyjne do zabaw dla dzieci, co umożliwia dzieciom na aktywny relaks w czasie przerw między zajęciami.

Sale przedszkolne są przestronne, kolorowe, bogato wyposażone w kąciki zainteresowań. Dzieci w naszym Przedszkolu mają doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń. Proponujemy bogaty kalendarz imprez, uroczystości, wycieczek, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi wprowadzamy dzieci w świat kultury i nauki. Bierzemy udział w licznych lokalnych i ogólnopolskich konkursach: plastycznych, muzycznych, tanecznych , teatralnych, recytatorskich, ekologicznych i sportowych. Nasze przedszkole zapewnia bezpieczny, wszechstronny i radosny rozwój dzieci.