Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

O nas

Stosujemy nowatorskie rozwiązania organizacyjne, służące rozwojowi dzieci. Realizujemy wiele programów, także autorskich - własnych. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowaliśmy ich 15. Program "Nasze emocje poznajemy i w zgodzie z nimi żyjemy" oraz projekt edukacyjny "Roślina" zostały zarejestrowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatury w Sieradzu jako innowacja pedagogiczna.

Z perspektywy mijających lat wiemy, że podejmowane przez nas działania były przemyślane, realizowane z ogromną odpowiedzialnością i zostały uwieńczone wieloma sukcesami, które cieszą, przynoszą satysfakcję, a przede wszystkim mobilizują do dalszego działania.
W 2015 roku przyjęliśmy nazwę "Zaczarowana Kraina".

Publiczne Przedszkole nr 4 „Zaczarowana Kraina” położone jest w centrum miasta Zduńska Wola, otoczone dużym ogrodem i zielenią. Duża cześć terenu wokół przedszkola porośnięta jest trawą i stanowi dobre miejsce do podejmowania twórczej działalności i różnorodnych zabaw dzieci. Część ogrodu przedszkolnego wyposażona jest w urządzenia sportowe i rekreacyjne do zabaw dla dzieci.

Sale przedszkolne są przestronne, kolorowe, bogato wyposażone w kąciki zainteresowań. Dzieci w naszym Przedszkolu mają doskonałe warunki do kształtowania zainteresowań i zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń. Proponujemy bogaty kalendarz imprez, uroczystości, wycieczek, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi wprowadzamy dzieci w świat kultury i nauki. Bierzemy udział w licznych lokalnych i ogólnopolskich konkursach: plastycznych, muzycznych, tanecznych , teatralnych, recytatorskich, ekologicznych i sportowych. Nasze przedszkole zapewnia bezpieczny, wszechstronny i radosny rozwój dzieci.

uliczna sztuka

19-04-2018
W ciepły wrześniowy dzień – wybraliśmy się na spacer po ogrodzie. Po spacerze postanowiliśmy stworzyć własnoręczne kolorowe malunki wykorzystując do tego kolorową kredę. Każd (...)