LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Podsumowanie VIII edycji ogólnopolskiego projektu IPN

Od czterech lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w tym projekcie. Opiekunem i koordynatorem projektu jest wicedyrektor ds. pedagogicznych – Pani Dorota Rutkowska-Zając. Każdego roku nasze prace przygotowywane pod kierunkiem Pani Rutkowskiej-Zając zajmują wysokie miejsca w ogólnopolskiej klasyfikacji.

Realizując ten projekt uczniowie mieli za zadanie spotkać się z byłą więźniarką obozu Ravensbruck (lub osobą, która była deportowana w czasie II wojny światowej do Związku Radzieckiego), przeprowadzić wywiad i stworzyć materiał filmowy mówiący o tamtych, jakże trudnych, chwilach. Uczniowie przygotowując swoje prace poznali zasady tworzenia notacji historycznej.  

Celem projektu było m. in. przekazanie uczniom wiedzy o funkcjonowaniu systemów totalitarnych: nazizmu i komunizmu. Projekt był niezapomnianą lekcją żywej historii, która uczy tolerancji, wrażliwości i zrozumienia dla drugiego człowieka. Od roku szkolnego 2016/2017 projekt został objęty patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser–Dudy.

W dniu 21 kwietnia odbyła się uroczystość, podczas której przedstawiono wyróżnione prace z 9 szkół z całej Polski w obecności 11 ocalałych więźniarek obozu Ravensbruck. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Marcin Kuk i Paweł Frelik. Podczas prezentacji uczniowie byli bardzo przejęci mówiąc o przeżyciach Pań, które również nie kryły wzruszenia widząc tak duże zaangażowanie młodzieży.

Wieczorem, tego samego dnia, uczniowie spotkali się z Pierwszą Damą RP – Panią Agatą Kornhauser–Dudą. Uczniowie podzielili się swoimi refleksjami o realizowanym projekcie. Najważniejszą sprawą dla młodych ludzi był bezpośredni kontakt ze starszymi ludźmi. Podczas spotkań uczniowie często widzieli wzruszenie, jakie towarzyszyło opowiadaniom o tych bardzo ciężkich czasach.

W niedzielę odbyły się centralne uroczystości 73. Rocznicy wyzwolenia więźniów obozu koncentracyjnego Ravensbruck, w których udział wzięła Pierwsza Dama RP. Złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku „Niosąca”. Odbyła się również msza św. w języku polskim celebrowana przez arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko–kamińskiego.