LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Śp. Płk Edmund Brzozowski - 05.01.1919 - 19.10.2018

30 października 2018 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pożegnaliśmy śp. płk. Edmunda Brzozowskiego, weterana walk Kampanii Włoskiej i Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie KARPATCZYCY, a przede wszystkim - Wielkiego i Wiernego Przyjaciela naszej szkoły.

Płk Edmund Brzozowski po zdaniu matury w 1939 roku w szkole handlowej w Lidzie, pracował przy budowie umocnień w okolicy Nakła. Tam też zastał go wybuch II wojny światowej. Udało mu się pieszo powrócić w rodzinne strony. W pierwszych dniach stycznia 1940 r. został aresztowany przez NKWD i jako niebezpieczny element został skazany na 5 lat obozu pracy. Karę odbywał w obozach w Republice Komi, pracując przy budowie torów kolejowych. Na mocy porozumienia Sikorski-Majski został zwolniony z obozu. Wstąpił w szeregi tworzącej się na terenie ZSRR Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa. 2. Korpus Polski w grudniu 1943 r. został przeniesiony na teren Włoch, gdzie do grudnia 1944 r. brał udział w ciężkich walkach z Niemcami. Pan Edmund Brzozowski walczył pod Castel de Sangro, pod Monte Cassino, na Linii Gustawa, na Linii Gotów, w Północnych Apeninach, nad rzeką Senio.

Za wybitne męstwo i odwagę w walkach o wolność „Naszą i Waszą” w kampanii włoskiej w latach 1943 – 1945, jako oficer czasu wojny, otrzymał wysokie odznaczenia bojowe Order Virtuti Militari, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino oraz wiele odznaczeń brytyjskich. W 2006 roku powrócił na stałe do Polski i aktywnie zaangażował się w działalność społeczną i kombatancką w Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. Zawsze bliska jego sercu była młodzież, której bardzo chętnie opowiadał o wydarzeniach z tamtych, jakże trudnych czasów.