LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

74. rocznica bitwy pod Monte Cassino

„Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. Bierze je na swe skrzydła legenda i zanosi do narodowego pamiątek „kościoła”. Do nich należy właśnie bitwa pod Monte Cassino”  - gen. Władysław Anders

12 maja 2018 r. odbyły się uroczystości w Warszawie poświęcone 74. rocznicy rozpoczęcia bitwy pod Monte Cassino oraz 48. rocznicy śmierci Patrona naszej szkoły, które rozpoczęły się Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się defilada wojskowej asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych.

Złożeniem wieńców i kwiatów pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino przez przedstawicieli władz państwowych, organizacji kombatanckich oraz delegacji naszej szkoły zakończono uroczystości poświęcone tym wydarzeniom.

Bitwa o Monte Cassino była jedną z najpiękniejszych kart z historii oręża polskiego. Zdobycie Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego otworzyło aliantom drogę na Rzym.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Pan Jan Józef Kasprzyk - zaznaczył podczas uroczystości, że bitwa o Monte Cassino była jedną z „największych i najwspanialszych bitew w dziejach polskiego oręża oraz miała znaczenie nie tylko militarne, ale również znaczenie moralne dla naszego narodu znajdującego się piąty rok pod okupacją hitlerowską”.