LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Konferencja o transplantologii

25 kwietnia 2018 r. odbyła się w naszej szkole konferencja "TRANSPLANTACJE - DAR ŻYCIA. JESTEM NA TAK", zorganizowana w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Partnerstwo dla transplantacji". Program objęty jest patronatem Ministra Zdrowia, a organizatorami są: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Mazowiecki Kurator Oświaty i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W konferencji przygotowanej przez p. Agatę Olesiejuk-Obrębską wzięli udział wszyscy uczniowie klas I i II LO. Celem spotkania było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy na temat dawstwa, pozyskiwania narządów do przeszczepiania i możliwości leczenia przeszczepieniem narządów. 

Wykład poprowadził p. dr Krzysztof Zając z Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia i dyskusję moderowała p. dr Ewa Pyłka-Gutowska - koordynator projektu w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Gościem specjalnym na tym spotkaniu był Burmistrz Dzielnicy Śródmieście - p. Krzysztof Czubaszek.  

Podczas konferencji można było dowiedzieć się, na czym polega pobieranie i przeszczepianie narządów, jak wielkie jest zapotrzebowanie na dawców, jak wygląda życie po przeszczepie. Uczniowie chętnie zadawali pytania i dopytywali o interesujące ich szczegóły medyczne, prawne i psychologiczne.

Każdy mógł dostać deklarację oświadczenia woli o zgodzie na przeszczep tkanek i narządów. Taka deklaracja to dar, który może uratować komuś życie.