LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Rekrutacja

ROK SZKOLNY 2019/20:

W nowym roku szkolnym planowane jest utworzenie oddziałów klas pierwszych dla uczniów trenujących następujące dyscypliny sportowe:

- pływanie,

- piłka ręczna dziewcząt,

- koszykówka dziewcząt,

- koszykówka chłopców,

- piłka siatkowa dziewcząt,

- piłka siatkowa chłopców,

- piłka nożna chłopców,

- lekka atletyka,

- interdyscyplinarni (sportowcy z dyscyplin innych niż powyższe, trenują tylko w swoich klubach).

 

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji:

- język polski

- matematyka

- język angielski

- biologia

 

Drugi język obcy - kontynuacja: 

- jęz. niemiecki

- jęz. rosyjski (w miarę możliwości organizacyjnych szkoły)

 

 

UWAGA :

Terminy prób sprawności fizycznej zostały zaplanowane wg zarządzenia MKO w dniach: 21-24 maja.

Szczegółowy harmonogram pojawi się wkrótce.

 
TRENERZY-KOORDYNATORZY REKRUTACJI DO POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN:

 

        PŁYWANIE:

Koordynator - trener Grzegorz Kircun - tel. 600 832 015

Szkolenie sportowe pływaków w klasach pierwszych w roku szkolnym 2019/20 poprowadzą trenerzy: Grzegorz Kircun i Janusz Lew-Mirski

       

        PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT:

Koordynator - trener Roman Mont - tel. 533 644 788

 

       SIATKÓWKA (MĘSKA, ŻEŃSKA):

Koordynator - trener Artur Wójcik - tel. 691 061 151

 

      KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA:

Koordynator - trener Piotr Stasiewicz - tel. 667 957 599

 

      PIŁKA NOŻNA:

Koordynatorzy: trener Michał Maliszewski - tel. 503 667 744; trener Łukasz Chmielewski - tel. 505 212 040

 

      LEKKOATLETYKA:

Koordynator - trenerka Ilona Kubik - tel. 504 264 096