LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Pedagog szkolny

Pedagogiem szkolnym w LXII LO jest pani mgr Urszula Aleksandrow.

 

Godziny pracy pedagoga:

 - poniedziałek 10.00 -15.00

 - wtorek 8.00 - 11.00

 - środa 10.00 - 14.00

 - czwartek 10.00 - 17.00

 - piątek 8.00 - 11.00

 

Nasza szkoła współpracuje z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 12 W W-WIE -> tel.: 0 22 636 66 99; e-mail: sekretariat@ppp12.waw.pl