LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Dokumenty

„W nauce, sporcie

zawsze pierwsza szkoła imienia Andersa”

Zarządzanie nowoczesną szkołą sportową to wyzwanie, którego podjęłam się w 2011 roku. Nadrzędnym celem stało się dla mnie zapewnienie harmonijnego rozwoju uczniom zarówno na płaszczyźnie sportowej  i edukacyjnej.

W 2018 roku doszło do podpisania porozumienia o współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Głównym celem podpisanego porozumienia jest podjęcie planowanych i systematycznych działań na rzecz rozwoju naszych uczniów w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu. W ramach porozumienia Uczelnia umożliwi uczniom naszej szkoły zwiedzanie obiektów Akademii Wychowania Fizycznego oraz uczestniczenie w wybranych zajęciach i wykładach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego. Ponadto nauczyciele akademiccy przeprowadzą dla uczniów zajęcia z przedmiotów specjalistycznych. Jednocześnie umożliwiamy pracownikom naukowym prowadzenie badań naukowych z udziałem uczniów. Studenci AWF mogą zdobywać umiejętności pedagogiczne w ramach praktyk zawodowych.

Dzięki inicjatywie Naczelnika Wydziału Sportu i Spraw Społecznych – Pani Marzenie Cendrowskiej rozpoczęliśmy współpracę  ze Sportową Szkołą w Ningbo (w Chińskiej Republice Ludowej). We wrześniu 2018 doszło do podpisania umowy o współpracy. Szkoła ta jest jedną  z  najlepszych szkół sportowych w Chinach, aż czterokrotnie otrzymała nagrodę od Ministra Edukacji w Chinach. Wychowankowie szkoły w Ningbo, podobnie jak my, reprezentowali wielokrotnie swój kraj na Igrzyskach Olimpijskich. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem porozumienia w życie i opracowaniem zadań w tym zakresie.

Od 2018 roku podjęta została współpraca z Polską Agencją Antydopingową, która przeprowadza bardzo ciekawe zajęcia z młodzieżą na temat stosowanego dopingu. Są to bardzo cenne informacje  dla naszych uczniów uprawiających sport.

Patronem szkoły od 1991 roku jest Generał Broni Władysław Anders, którego osoba jest  związana z bitwą o klasztorne wzgórze i legendą o czerwonych makach. Monte Cassino jest symbolem heroizmu i odwagi polskiego żołnierza, którego czyny w kampanii włoskiej wpisały się w historię oręża polskiego. To jedna z trzech najcięższych bitew, jakie miały miejsce w II wojnie światowej. Wyparcie Niemców z górzystych bastionów, przełamanie Linii Gustawa i Hitlera to czyn, z którym nie poradziły sobie wojska alianckie.

Osoba Patrona szkoły i historia jego życia stały się inspiracją dla mojej koncepcji szkoły sportowej. Każdy uczeń oprócz tego, że uprawia sport powinien mieć możliwość wszechstronnego rozwoju. W 2011 roku powołałam Zespół Wychowania Patriotycznego. Uczniowie bardzo chętnie realizują projekty historyczne Instytutu Pamięci Narodowej. W szkole organizowane są uroczystości obejmowane honorowym patronatem przez Annę Marię Anders oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W ścisłym kontakcie pozostają z naszą placówką weterani walk Kampanii Włoskiej, członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie KARPATCZYCY. W ostatnich latach współpraca ta bardzo zacieśniła się. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował w naszej szkole Jubileusz 25-lecia istnienia Stowarzyszenia, na który przybyli przedstawiciele władz państwowych. Szkoła jest również członkiem Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. W 2016 zostaliśmy współorganizatorem IX Sejmiku Szkół Karpackich. Delegacja szkoły składająca się z nauczycieli i uczniów bierze udział w sejmikach, dzięki czemu młodzież spotykając się z weteranami uczestniczy w „żywej lekcji historii”. 

Dzięki nauczycielom, którzy potrafią pracować z uczniem wyczynowo uprawiającym sport, nasza szkoła jest najlepszą szkołą sportową w Warszawie. Od lat uczniowie zdają egzamin maturalny i podejmują naukę na wszystkich uczelniach w kraju. W 2015 roku od Prezydenta m. st. Warszawy otrzymaliśmy certyfikat szkoły wspierającą uzdolnionych uczniów WARS I SAWA.

Nauczyciele systematycznie wprowadzają innowacje pedagogiczne, których celem jest podniesienie jakości pracy szkoły. Przykładem tego działania może być innowacja z zakresu żywienia. Jest to szczególnie ważne dla naszych uczniów – sportowców, gdyż zagadnienia z zakresu dietetyki mają duży wpływ na osiągane przez nich wyniki sportowe.

Każdego roku organizujemy dla uczniów i rodziców cykl działań z zakresu profilaktyki uzależnień, które spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Wszystkie działania szkoły skierowane są na wszechstronny rozwój uczniów, którzy w przyszłości mają stać się światłymi i mądrymi obywatelami naszego kraju.

 

DYREKTOR SZKOŁY 

mgr inż. Anna Szymczyk