LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

O nas

  • Szkoła przy ulicy Konwiktorskiej 5/7 powstała w 1960 roku jako Szkoła Podstawowa nr 233. Nadano jej wówczas imię Xawerego Dunikowskiego.
  • Dwadzieścia trzy lata później - w sierpniu 1978 roku - powstała Sportowa Szkoła Podstawowa nr 233. Jej dyrektorem został p. Jan Dorosiewicz.
  • W maju 1985 roku Kurator Oświaty i Wychowania powołał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, w skład którego weszły: działająca już Szkoła Podstawowa Sportowa oraz nowe Liceum Ogólnokształcące nr LXII.
  • W sierpniu 1987 roku Minister Oświaty i Wychowania oraz Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki powołali do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego, czyli ciąg klas SMS w LXII Liceum Ogólnokształcącym.
  • 5 maja 1991 roku Liceum Ogólnokształcące przyjęło imię Generała Broni Władysława Andersa.
  • W 1999 roku powołano do życia gimnazja. Jedno z nich - Gimnazjum Sportowe nr 35 - powstało w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Warszawie. Szkoła Podstawowa nr 233 przestała istnieć w 2002 roku.
  • W 2004 uległa zmianie nazwa szkoły: Zespół Szkół Sportowych Nr 72, w skład którego wchodzą: Gimnazjum Sportowe Nr 35 i LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa.
  • 2017- w ramach reformy oświaty szkoła została przekształcona w liceum o pełnej nazwie: LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa.
  • Do szkoły uczęszczają uczniowie trenujący m.in.: pływanie, koszykówkę, siatkówkę, lekkoatletykę czy piłkę nożną. Mamy również uczniów trenujących żeglarstwo, akrobatykę, wioślarstwo, curling, wszechstronny konkurs konia wierzchowego i inne dyscypliny sportowe. Uczniowie ci należą do różnych klubów sportowych. Wśród naszych absolwentów mamy Mistrzów Olimpijskich, Mistrzów Świata i Europy. W grupie młodzieży uczęszczającej do naszego liceum znajdują się również aktualni Mistrzowie Świata i Europy. We wszystkich kategoriach wiekowych sięgamy po najwyższe laury krajowe i zagraniczne.
  • W 2011 roku dyrektorem szkoły została p. Anna Szymczyk i pełni tę funkcję do dziś.