LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Współpraca z uczelniami wyższymi