LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Doradztwo zawodowe

Doradztwem zawodowym w LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego zajmuje się pani mgr Joanna Jagielska. 

DORADZTWO ZAWODOWE - PREZENTACJA