LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego
im. Gen. Broni Władysława Andersa
w Warszawie

Rada Rodziców

Szanowni Państwo, prosimy o wpłaty na podany poniżej nr konta. 

Kwota sugerowana przez Radę Rodziców to 30 zł miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy). Dla ułatwienia planowania wydatków w roku szkolnym 2018/19 Rada Rodziców prosi o wypełnienie deklaracji wpłat i przekazanie do wychowawców klas.

Nr konta:

Bank PKO SA XV Oddział w Warszawie 13 1240 2887 1111 0010 0509 2869

Rada Rodziców LXII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

ul. Konwiktorska 5/7, 00-216 Warszawa

 

Zachęcamy również do kontaktu z nami, pytania i propozycje można kierować na adres: radarodzicow.anders@gmail.com