link do bip

WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013


CommerCulture - cykliczny konkurs wiedzy kulturowo –marketingowej

 

W roku szkolnym 2013/2014 inspiracją do zorganizowania II edycji konkursu była 10 rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wiodącym aspektem ogólnopolskich podsumowań stały się sposoby wykorzystania funduszy europejskich w różnych aspektach gospodarki i życia społecznego. Wielu uczniów ZSP nr 5 także bierze udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego korzystając z pracowni wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Mając styczność z efektami wdrażania projektów zyskują umiejętności, które będą mogli wykorzystać również po skończeniu szkoły.   więcej >>


Wykorzystanie funduszy europejskich w ZSP nr 5 - prezentacja

 


 

Drugie miejsce w rajdzie historycznym

 

18 czerwca 2014 roku 10-osobowa drużyna naszej szkoły wzięła udział w XXII Lekcji Historii w Terenie pt. „70. rocznica Akcji Burza – szlakiem walk 25 Pułku Piechoty AK”. Wyruszyliśmy rankiem z miejscowości Piaski, po drodze zwiedzając późnogotycki kościół i XVI-wieczny pałac w Skotnikach, oddaliśmy hołd żołnierzom poległym podczas walk w sierpniu 1944 roku na Diablej Górze, by w końcu dotrzeć do mety znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Klewie.

 

Tam nasi uczniowie wzięli udział w quizie historycznym. Na końcowy efekt składała się punktacja za rajd i test. Po podsumowaniu okazało się, że nasza drużyna zajęła drugie miejsce.

 

Na zakończenie miało miejsce ognisko i pieczenie kiełbasek, a uczestnicy dostali nagrody. Nie zabrakło też śpiewanych przez młodzież i opiekunów rajdu pieśni patriotycznych.

 

Drużyna ZSP 5 w Łodzi zajęła po raz drugi z rzędu miejsce na podium. W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Anna Barszczewska, Marlena Bartczak, Marta Berner, Dominika Gralak, Adrian Juszczak, Anna Kukieła, Piotr Lubecki, Aleksandra Mikuś, Piotr Sobczak, Piotr Szybura.

 

Jacek Klimczak

nauczyciel historii i WOS

 

 


Konkurs plastyczny

 

12 czerwca 2014 roku odbył się finał konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej.

 

„Eko – młodzi dla swojego Miasta Łodzi – Czysta woda źródłem życia”

 

Konkurs  zorganizowany przez Panie Beatę Gajić i Beatę Sękalską  przybliżał tematykę ochrony zasobów wodnych Łodzi przed bezmyślną działalnością mieszkańców Naszego Miasta, a jego celem było zachęcenie Łodzian do ochrony czystości wody i jej oszczędzania.

 

Sprawozdanie z przebiegu finału pobierz >>

 


Warsztaty wyjazdowe uczniów ZSP nr 5

W dniach 2-3 czerwca 2014 roku uczniowie klas handlowych i ekonomicznych wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez Leute Zentrum - realizatora projektu "Kształcenie zawodowe szansą na pewną pracę - program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ... więcej >>

 


Zajęcia zawodowe klasy 2ka w Lokomotywowni Łódź - Olechów


W cyklu wycieczek zawodowych klasa II ka Technikum w zawodzie technik ruchu kolejowego  pod opieką p. Barbary Miller-Urbaniak  w dniach 22 i 27 maja 2014 r. zwiedzała hale napraw wagonów i lokomotyw w Sekcji Łódź Olechów. To największy zakład napraw bieżących taboru kolejowego w Łodzi. Wycieczka była niezmiernie cennym doświadczeniem. Zobaczyliśmy i dotknęliśmy takich urządzeń lokomotyw jak pantografy i silniki trakcyjne. Każdy uczeń wszedł do lokomotywy, zapoznał się z urządzeniami i maszynami oraz zasiadł za nastawnikiem jazdy. Choć jako pomnik techniki stoi zabytkowy parowóz i semafor ramienny, to pomieszczenie dyspozytorni było obiektem godnym XXI wieku – komputerowe śledzenie ruchu pociągów zobrazowane na olbrzymiej planszy świetlnej. Podczas wycieczki uczniowie mogli zweryfikować zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną i uzupełnić ją wiedzą praktyczną.

Opracowanie: p. Barbara Miller-Urbaniak

 

2014-05-27


 

Udział klas 1ha i 1sa w Grze Miejskiej – Tour de Chrobry


Tym razem, zamiast szlifować umiejętności w salach lekcyjnych, w poniedziałek 27 maja nasi łowcy–handlowcy zmierzyli się z praktycznymi zadaniami w Porcie Łódź i Manufakturze, które na ten dzień stały się ogromnymi planszami do gry. Zmagania przygotował i nadzorował zespół zawodowo – językowy: Damian Paprocki, Milena Jankowska-Kubiak i Iwona Dybała. Czytaj więcej >>

 

red. Milena Jankowska-Kubiak


Wycieczka zawodowa klasy 2ka


W dniu 13 maja 2014 r.  20. uczniów klasy 2ka - zawód technik transportu kolejowego i technik dróg i mostów kolejowych wyjechało na wycieczkę zawodową w celu poznania w terenie pracy  maszyn torowych. Wycieczkę zorganizował p. dyr PLK Marek Olkiewicz. Na miejsce pracy maszyn uczniowie zostali dowiezieni samochodami. W Piotrkowie, z-ca dyr. p. Grzegorz Robaszek pokazał pracę podbijarki austriackiej firmy Plaser&Treuer, która wyrównywała nowobudowany tor, unosząc go i podsypując odpowiednią ilość  tłucznia pod podkłady. Następnie na kilometrze 172,6 trasy Warszawa – Katowice (szlak Gorzkowice – Gomunice) uczniowie zapoznali się z pracą  niemieckiej maszyny automatycznie wymieniającej stary tor na nowy. Obsługiwana przez 10. pracowników olbrzymia, prawie 500. metrowa maszyna wykonywała jednocześnie kilka czynności - podnosiła stare szyny i odkładała na bok toru, wyrywała stare podkłady i składowała je na wydzielonych platformach, układała taśmowo nowe podkłady  i na nich kładła nowe szyny. Prowadzący wycieczkę p.dyr G. Robaszek wyjaśnił zasady pracy poszczególnych zespołów tej maszyny.


Wycieczka była ciekawa i udana, chociaż podczas jazdy powrotnej złapała nas burza z gradem – wtedy jednak siedzieliśmy wygodnie w samochodach.

Opiekun grupy

Barbara Miller-Urbaniak


 

"Dziś już ostatni dzień w naszej szkole ..."

 

 

Dla tegorocznych maturzystów ZSP nr 5 w piątek, 25 kwietnia oficjalnie zakończyła się nauka. Uroczystość zakończenia roku szkolnego była okazją do podsumowania lat spędzonych w szkole.

 

Pani dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że ostatni dzień w murach szkoły jest jednocześnie początkiem nowego etapu, w którym trzeba będzie wykorzystać zdobyte w szkole wiadomości, kwalifikacje i doświadczenia. Teraz na absolwentów czekają już „tylko” matura i egzaminy zawodowe.

 

Nie zabrakło także ciepłych pożegnań od młodszych kolegów i koleżanek, którzy przygotowali fotograficzną dokumentację przedstawiającą losy absolwentów „od kołyski do matury”. Wspomnieniom towarzyszyły okrzyki radości, ale również wzruszenie. W nostalgiczny nastrój wprowadziła nas uczennica klasy 2ea, która zadedykowała absolwentom piosenkę „Do widzenia  przyjaciele …”.

 

Także absolwenci podziękowali nauczycielom za wspólne lata, za trud włożony w  przekazywanie wiedzy, za wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu trudności.W pierwszej połowie kwietnia 2014 roku w naszej szkole gościliśmy wolontariuszy z fundacji „Dziewczynka z zapałkami”.

Młodzi ludzie z krajów takich jak Chorwacja, Brazylia, Indie, Iran zaprezentowali swoje kraje pod względem geograficznym, kulturowym, językowym i demograficznym.

Uczniowie z klasy 2ea uczestniczyli w dyskusji, która wywiązała się podczas prezentacji multimedialnej.

Uczniowie klasy 2ha i 3hb podjęli dyskusję na temat:

 • podróżowania,
 • zdobywania doświadczeń w innych krajach,
 • uczenia się języków obcych
 • różnic kulturowych,
 • szeroko pojętego wolontariatu.

Nasi uczniowie mieli również okazję zobaczyć i porównać dokumenty tożsamości, środki płatnicze, oryginalny kalendarz i pocztówki z charakterystycznymi miejscami w Brazylii, w Indiach i w Iranie.

 

Spotkania ze studentami z różnych krajów zmotywowały naszych uczniów do komunikowania się w języku angielskim. Entuzjazm, spontaniczność i szczere chęci ze strony wolontariuszy sprawiły, że najbardziej nieśmiałe osoby stopniowo zaczęły brać udział w krótkiej rozmowie.

Nauczyciele języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego


Zajęcia terenowe z geografii

Dnia 14.04.2014 r. roku odbyły się zajęcia terenowe z geografii w klasie II (klasa geografii rozszerzonej). Zajęcia, w których uczestniczyło 24 uczniów zorganizowali i przeprowadzili Barbara Banachowska i Damian Paprocki

W autokarze młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami geologicznymi i geomorfologicznymi .Omówione zostały struktury geologiczne Kujaw oraz charakterystyczne elementy krajobrazu młodo

i staroglacjalnego. Następnie zwiedziliśmy kopalnię soli w Kłodawie, z której na pamiątkę zabraliśmy bryły białej i różowej kopaliny liczące około 250 ml lat. Dla celów dydaktycznych przywiezione zostały okazy do pracowni geograficznej. Kłodawski wysad solny jest największym na Niżu Polskim – ma długość 26 km, a maksymalną szerokość 2 km.

Młodzież również zwiedziła miejscową żwirownię w Daszynie, gdzie poznała przekrój geologiczny przez morenę plejstoceńską. Ubrudzeni gliną, w deszczowej pogodzie oglądaliśmy skały przywleczone ze Skandynawii podczas zlodowacenia środkowopolskiego. Najtrudniejszym zadaniem było uzupełnienie kart pracy, które wymagały wnikliwej obserwacji i uwagi podczas całej wycieczki.

Mieliśmy okazję zobaczyć miejsca historyczne - miasto współzałożyciela Łodzi Rajmunda Rembielińskiego – Krośniewice, a w nim m.in. muzeum Dunin Borkowskiego, pomnik Andersa i stację kolejki wąskotorowej. W Tumie niezwykle sympatyczny ksiądz opowiedział nam ciekawostki o jednym z najstarszych zabytków regionu – romańskiej archikolegiacie NMP. Dzięki naszemu przewodnikowi mogliśmy zobaczyć miejsca, które dla zwykłych turystów są niedostępne, np. Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Leszczach, w którym ułożone są odwierty z głębokości nawet do 5 km czy poznać wnętrza dawnego łęczyckiego Zakładu Karnego, w byłym klasztorze Dominikanów.

opr. Barbara Banachowska

 


Wycieczka do Warszawy

14 kwietnia 2014 r. to dzień w którym uczniowie z klasy 1ha, 1hb, 1ea i dwóch uczniów z klasy 1kb wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Głównym celem wyprawy był Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

W drodze do Sejmu mieszczącego się na ulicy Wiejskiej 4/6/8 zatrzymaliśmy się w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. Mieliśmy okazję podziwiać samochody z lat 20-tych i 30-tych z okresu wielkiego rozkwitu motoryzacji, samochody z czasów PRL-u, m.in. Fiat 126, Warszawa, Polonez oraz zachodnioeuropejskie zabytki motoryzacji takie jak BMW 2000 Tilux czy Porsche 911 Carrera Targa. Mogliśmy obejrzeć również pojazdy z okresu II Wojny Światowej i dwupiętrowe autobusy londyńskie.

Po zwiedzaniu Muzeum udaliśmy się do Warszawy, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Będąc w budynku głównym Sejmu, w sali plenarnej uczniowie utrwalili zdobytą wiedzę na temat organów Sejmu, jego funkcji i uprawnień, kadencji oraz historii Sejmu jako najwyższego organu władzy ustawodawczej. W hallu głównym oglądaliśmy tablicę w hołdzie parlamentarzystom poległym w czasie II Wojny Światowej oraz tablicę upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uwagę naszą zwróciło również sklepienie sali plenarnej ze względu na ciekawe tło historyczne.

 

Opiekunowie: A.Łoś, B.Radomska, E.Słowińska, B.ŚliwickaMaraton "Dbam o zdrowie"

 

Już po raz czwarty młodzież naszej szkoły pod opieką swoich nauczycieli wzięła udział w Łódzkim Maratonie „Dbam o Zdrowie”. W niedzielny poranek, 13 kwietnia 2014 r. pojawiło się na odprawie pod Atlas Areną ponad 80 wolontariuszy. Oprócz pomocy w zabezpieczaniu trasy szkoła miała swoje miejsce kibicowania wskazane przez Organizatora na 40,5 km. Wolontariusze ochoczo wspierali wszystkich zawodników w trudach biegu, a ich gromkie okrzyki motywowały biegaczy do jak najlepszego ukończenia biegu. Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za super kibicowanie i pomoc.

Opr. T.Bujak12 kwietnia 2014 r. - Dzień Otwartych Drzwi

 

 


Wycieczka edukacyjna

 

7 kwietnia (poniedziałek) 2014 r. klasy: 2ha, 2ka i kilka osób z klasy maturalnej – 3pa pojechało na wycieczkę do Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Młodzież poznała tragiczną historię miejsca, w którym życie straciło ponad milion mężczyzn, kobiet i dzieci. Wędrówka po śladach więźniów i ofiar nazistowskiego obozu zagłady zmuszała do refleksji, że „Ludzie ludziom zgotowali ten los” (Z. Nałkowska).

 


"Kibicuj bezpiecznie"


7 kwietnia 2014 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z piłkarzami łódzkich drużyn sportowych oraz łódzkimi policjantami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii "Kibicuj bezpiecznie", którą organizują Wojewódzka Komenda Policji w Łodzi oraz Łódzki Kurator Oświaty.

Piłkarze ŁKS-u i RTS Widzew namawiali młodzież do właściwych zachowań na stadionach i w codziennych relacjach miedzy kibicami konkurencyjnych drużyn.

Dyskusję o bezpieczeństwie i skutkach agresji na stadionach poprzedził spektakl "Heysel" w wykonaniu Chojnickiego Studia Rapsodycznego.

Aktorzy wracają pamięcią do tragicznych wydarzeń na stadionie Heysel w Brukseli z 29 maja 1985 r., kiedy przed finałowym meczem Pucharu Europy doszło do starć pomiędzy kibicami Juventusu a FC Liverpool. W wyniku zamieszek śmierć poniosło 39 osób, a blisko 600 zostało rannych. Najmłodsza ofiara tragedii miała zaledwie 11 lat.

Młodzi aktorzy z sukcesem uchwycili przyczyny walk między kibicami różnych klubów. Starali się również spojrzeć na problem oczami piłkarzy. Dla wzmocnienia przekazu w spektaklu wykorzystano nagrania filmowe dokumentujące tamte dramatyczne wydarzenia.

"Heysel" to spektakl, który powinien skłonić do refleksji. "Heysel" to przestroga.

 


 

IX TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ


2 kwietnia 2014 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się IX TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ zatytułowany w tym roku „Polski Przedsiębiorca w obliczu przystąpienia do strefy euro”. Rozgrywki odbywały się między uczniami szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Uczestnicy rywalizowali w 3-osobowych drużynach. Po szkolnych eliminacjach z naszej szkoły udział wzięły dwie grupy. Reprezentacja klas drugich i trzecich.

 

Oba zespoły zaprezentowały się bardzo dobrze. Drużynie z klas drugich niewiele punktów zabrakło, aby zakwalifikować się do finału, a uczniowie z klasy 3hb przeszli do kolejnego etapu.

 

Podczas finału silna konkurencja z Wielunia, Łodzi i Skierniewic nie pozwoliła zająć miejsca w najlepszej trójce. Mimo to serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów i zachęcamy do reprezentowania szkoły podczas kolejnych edycji turnieju.

 

Agata Krawczyk

Artur FilipowskiWarsztaty językowe


W ramach projektu „Niemiecki w sieci” zorganizowane zostały w naszej szkole warsztaty językowe, które miały na celu wspieranie nauczania-uczenia się języka niemieckiego. Do współpracy zaproszono uczniów klasy trzeciej gimnazjum nr 13 w Łodzi. 1 kwietnia br. odbyły się warsztaty językowe z języka niemieckiego w korelacji z językiem angielskim. Podczas warsztatów wykorzystano metodę stacji, której głównym celem jest rozwój samodzielności uczniów w procesie uczenia się poprzez działanie, odkrywanie i zabawę oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie utrwalali wiedzę leksykalno-gramatyczną z różnych kręgów tematycznych, a także wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego i krajach anglojęzycznych, zarówno w języku niemieckim jak i angielskim. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem. Na podstawie ewaluacji przeprowadzonej wśród uczniów, zajęcia okazały się interesujące i różnorodne pod względem trudności. Te trudniejsze motywowały uczniów do  wytężonej pracy i wysiłku. Gimnazjalistów wspierali uczniowie naszej szkoły, którzy wykazali się samodzielnością, odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem - zadania wymagały w pewnych momentach podjęcia szybkiej decyzji. Na zakończenie zajęć uczniowie zamienili się w artystów, tworząc prace plastyczne na temat „Pokaż język”. Poprzez twórcze działanie i zabawę próbowali przekazać, jak ważne jest uczenie się języków obcych we współczesnym świecie, zwracając jednocześnie uwagę na kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów. Za swoje zaangażowanie w czasie warsztatów gimnazjaliści zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Promując naukę języków obcych, przedstawiono także kierunki kształcenia w ZSP nr 5. Gimnazjaliści poznali naszą szkołę, panującą tu atmosferę, obejrzeli sale lekcyjne, a niektórzy nawiązali już kontakty ze starszymi koleżankami i kolegami. Warsztaty były bardzo dobrą okazją do współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń.

 

Iwona Dybała

Beata Śliwicka


NasZe integracyjne koleje loSu w Perspektywie nr 5

 

Uczniowie kierunków zawodowych w ZSP nr 5 nie tylko chcą być profesjonalistami w swoich dziedzinach, ale także pielęgnują talenty artystyczne. Udowodnili to biorąc udział w szkolnym konkursie fotograficznym zorganizowanym dla uczniów klas pierwszych, którzy uczestniczyli w wycieczce integracyjnej Śladami Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. Jak się okazało, konkurs został zdominowany przez uczniów 1kb, klasy o profilu kolejowym, którzy złożyli najwięcej zdjęć uwieczniających wyjazd.

 

Po policzeniu punktów przyznanych przez Panie Dyrektor i Wicedyrektor, Grono Pedagogiczne i starszych kolegów z klasy 2ka, powstał poniższy ranking:

 

I miejsce - Mateusz Domański, kl 1kb

II miejsce - Łukasz Szymański, kl 1kb

III miejsce - Jakub Gadomski, kl 1ea

 

Gratuluję wszystkim uczestnikom.

 

Milena Jankowska-Kubiak


Pięknie umierać, pięknie żyć…

 

We wtorek 25 marca br. uczniowie wszystkich klas naszej szkoły obejrzeli w Cinema City film „Kamienie na szaniec” w reżyserii Roberta Glińskiego. Film powstał na podstwie historii opisanej przez Aleksandra Kamińskiego w książce o tym samym tytule. Film jest opowieścią o harcerzach Szarych Szeregów, o ich dramatycznych wyborach w czasach zniewolenia, o przyjaźni i braterstwie w obliczu śmierci. „Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo”- oto dewiza, jaką kierują się Zośka, Rudy i inni harcerze żyjąc w okupowanej przez Niemców Warszawie. Ten poruszający obraz bardzo podobał się naszym uczniom, a podczas scen pokazujących śmierć Rudego wielu z nich ocierało łzy wzruszenia. Film zmusza do refleksji i stawiania sobie pytań, ale oczywistym jest, że dla bohaterów filmu ważniejsza była walka o wolność niż ofiara, jaką złożyć musieli walcząc o nią. To dlatego Rudy na krótko przed swoją śmiercią cytuje wraz z Zośką fragment wiersza Juliusza Słowackiego:


Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei

 

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

 

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

 

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...”

 

 

Juliusz Słowacki, Testament mój, Paryż 1839/40

 

 

red: Małgorzata Joniuk -Piątkowska


 

Mobilność dla kreatywnych - europejski wymiar edukacji

16 marca -23 marca 2014 r.

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi uczestniczyli w wyjeździe do Aksaray - pięknego miasta położonego u podnóża tureckiej Kapadocji. Wyjazd organizowany był w ramach projektu Mobility for Creativity ze środków Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy łódzkich szkół zawodowych oraz pracownicy Wydziału Edukacji nadzorujący szkoły zawodowe w Łodzi. Wyjazd poprzedzony był zajęciami, podczas których doskonalone były umiejętności z zakresu języka angielskiego. Uczestnicy mogli też zapoznać się z uwarunkowaniami  kulturowymi, historią i tradycjami Turcji. Uczestnicy wyjazdu wizytowali szkoły zawodowe znajdujące się w Aksaray, wymieniali się doświadczeniami oraz uczestniczyli w obserwacji zajęć szkolnych. Nawiązanie nowych kontaktów i zdobycie cennych doświadczeń  z pewnością przełoży się na dalszy rozwój szkół zawodowy w Łodzi i Aksaray.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z pobytu w Turcji.


 


 

WIELKIE WAGARY JĘZYKOWE W ZSP nr 5

 

Pierwszy dzień wiosny jest powszechnie wykorzystywany przez uczniów jako świetna wymówka i okazja do unikania szkoły. W Chrobrym nauczyciele języków obcych postanowili zmienić tę nudną tradycję
i 21 marca zorganizować wielkie wagary w szkole. Mission impossible? Jak widać, nie!

 

Zamiast kultywować okrutny zwyczaj topienia Marzanny, uczniowie ZSP nr 5 przywitali wiosnę iście światowo i kulturalnie - biorąc udział w Dniu Języków Obcych. Już od środy na korytarzach szkolnych, jak krokusy i przebiśniegi wyrastały plakaty z międzynarodowymi symbolami, napisy informacyjne w różnych językach, a z sal lekcyjnych dobiegały rozmowy o zwyczajach bliższych i dalszych krajów - każda klasa wybrała jedno państwo i zgłębiała wiedzę na temat jego tradycji, kulinariów, czy znaczenia we współczesnym świecie.

 

Uwieńczeniem wszystkich warsztatów i przygotowań była wspólna zabawa na auli. Imprezę rozpoczęła klasa 1ea prezentacją Francji, którą uwieńczono ognistym kankanem wprost z Moulin Rouge. Marta z 1ha zaprosiła chętnych uczestników do konkursu jedzenia japońskiego Sushi, oczywiście tradycyjnymi pałeczkami. Zadanie okazało się nie takie proste, jakby mogło się wydawać! Na Hiszpańską arenę przeniosła wszystkich klasa 1hb, inscenizując walkę torreadora z bykiem, opowiadając o paelli i podkreślając rangę piłki nożnej w tamtejszej kulturze. Klasa 1sa reprezentowała Stany Zjednoczone i zaprosiła uczestników do Hollywood, światowej kolebki kina, przygotowując quiz filmowy – na scenie pojawiła się sama Merylin Monroe, Sylwester Stallone jako Rocky Balboa, Pocahontas, Myszka Mini, Królewna Śnieżka, Lara Croft z Tomb Raider, wampirzyca Victoria i przerażające zombie. Uczennice 2sa wybrały tradycję Indyjską, prezentując pokaz taneczny, a 1kb przybliżyła uczestnikom zwyczaje panujące na Węgrzech. Brytyjki, w które wcieliły się uczennice 3ea, wykonały autorski układ taneczny do piosenki „One Way or Another” irlandzko-brytyjskiego boysbandu One Direction. Kultura sycylijska, z kolei, stała się inspiracją dla uczniów z 1ka, którzy opracowali włoską wersję quizu „Jaka to melodia?”, zapraszając niczym Robert Janowski, do odgadywania popularnych szlagierów ze słonecznej Italii. Prezentację krajów zamknęli uczniowie 2ha przybliżając satyryczny obraz Kanadyjczyków.

 

W trakcie wszystkich prezentacji uczestnicy mogli skosztować specjałów pochodzących z prezentowanych krajów, począwszy od takich przekąsek jak pieczone ziemniaczki z sosami, sery, popcorn, owoce, poprzez słodycze i ciasta, a skończywszy na pełnych daniach, takich jak leczo, pizza, makarony czy własnoręcznie robione Sushi. Uczestnicy brali także udział w międzynarodowej loterii z nagrodami i podziwiali międzynarodowe stoiska z autentycznymi wyrobami.

 

Wszyscy zaangażowani uczniowie spisali się na medal! Po takim przywitaniu wiosny, zima na pewno nie powróci.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za wsparcie i pomoc.

Nauczyciele języków obcych.

red. Milena Jankowska-Kubiak

 

 


 

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

 

Po raz drugi przyznano nagrody Łódzkie Łabędzie. Otrzymali je pracodawcy kreujący i wspierający edukację.


III miejsce i brązową statuetkę Łódzkiego Łabędzia otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z rekomendacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.

Nagrodę odebrała Pani Katarzyna Bronisz z-ca dyrektora Biura Spraw Pracowniczych PLK.

 

Cieszymy się, że współpraca PKP PLK S.A. z naszą Szkołą została uhonorowana tą prestiżową nagrodą.


GRATULUJEMY! 

XVII ŁÓDZKIE TARGI EDUKACYJNE

 

2014-03-13


Żołnierze Wyklęci - konkurs


W dniu 3.03. br. w XXIX LO odbył się drugi etap konkursu poświęconego bohaterom II konspiracji oraz Żołnierzom Wyklętym, w którym wzięły udział drużyny z kilku łódzkich liceów i gimnazjów. Reprezentacja naszej szkoły zajęła w nim trzecie miejsce.  Laureaci otrzymali książki o tematyce historycznej oraz podwójne zaproszenia do kina Helios na dowolny seans oraz pamiątkowe dyplomy. ZSP nr 5 reprezentowali: Agata Szmigielska - III PA, Kuba Janus - I KB, Piotr Lubecki - I KA.

Opracowanie: Jacek Klimczak


Przekazanie darów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łodzi

 

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt w ZSP nr 5  trwa przez cały rok szkolny.

 

24 lutego 2104 r. uczniowie z klasy III ha - Błaszczyk Damian, Kotliński Damian, Kabat Damian razem z opiekunem Moniką Pacek przekazali karmę suchą, puszki, koce, materiały do posłania, miski i akcesoria dla zwierząt. Dary były przekazywane drugi raz i tym razem było ich bardzo dużo.

 

W szkole możemy liczyć na nauczycieli oraz wielu młodych ludzi, którym nie obce są wrażliwość i dobroć w stosunku do naszych braci mniejszych. Wasza postawa zasługuje na szczególne uznanie i szacunek. Szkoła otrzymała piękne podziękowania od przedstawicieli schroniska.

Opracowanie: Monika Pacek

 


Walentynki

 

W dniu 14 lutego 2014 r. rozstrzygnięty został konkurs na MEGA! Walentynkę w języku angielskim.

Love is all around!

 

 


Dzień Handlowca i Sprzedawcy w ZSP nr 5

 

W dniu 13 lutego 2014 r. odbyła się druga edycja Dnia Handlowca i Sprzedawcy. Uroczystość rozpoczęła się wykładem na temat zawodu handlowca. Uczestniczyli w nim uczniowie klas: 1hb, 2hb, 2ha i 3ha. Następnie przedstawiciele klas: 1sa, 2sa,1ha,1hb,2ha, 2hb,3ha,3hb wraz ze swoimi opiekunami przygotowali stoiska, na których zaprezentowali przygotowane przez Siebie "słodkości". Imprezie towarzyszyło wielkie zaangażowanie i entuzjazm uczniów, ale również rywalizacja. Każda z klas liczyła na najwyższą ocenę komisji konkursowej, prześcigając się w pomysłach na promocję własnego stoiska, zachęcając do degustacji nauczycieli i uczniów naszej szkoły oraz gimnazjalistów, których gościliśmy na warsztatach przybliżających zawód handlowca.

 

Prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Dnia Handlowca i Sprzedawcy koordynowały Panie: Agata Bilich i Monika Pacek.

 

Po raz kolejny udowodniliśmy, że praca zespołowa może przynieść wspaniałe rezultaty.

 

Opracowanie: B. Rzeźnik

 Konkurs znajomości prawa szkolnego


Dnia 9.01.2014 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Znajomości Prawa Szkolnego. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych, podzieleni na 3-osobowe zespoły. Zadaniem każdego zespołu było poprawne rozwiązanie testu, którego pytania opracowane zostały na podstawie dokumentów prawa szkolnego.

Konkurs wzbudził wśród uczniów żywe zainteresowanie, o czym świadczyły pytania zadawane organizatorom w „gorącej atmosferze” bezpośrednio po jego przeprowadzeniu.

Wyniki testów wykazały dobrą znajomość wśród „pierwszaków” statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w ZSP nr 5.


Dnia 14.01.2014 r. na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów w I-m semestrze, ogłoszone zostały także wyniki Konkursu Znajomości Prawa Szkolnego.

Największą ilość punktów, a co za tym idzie, pierwsze miejsce uzyskał zespół z kl. I ea.

Drugie miejsce, z taką samą ilością punktów uzyskały ex aequo aż trzy zespoły: dwa z kl. I ea i jeden z kl. I ka.

W rankingu klas najlepsza okazała się I ka z 87%-ową frekwencją w dniu konkursu.


Zwycięskie zespoły otrzymały gratulacje, nagrody i słodkości.


Mamy nadzieję, iż Konkurs Znajomości Prawa Szkolnego wpisze się w tradycję ZSP nr 5.

 

Organizatorki konkursu: p. Anna Łoś i p. Emilia Nurkiewicz dziękują kolegom-nauczycielom za pomoc w jego przeprowadzeniu, a uczniom za aktywne uczestnictwo.

 

 

2014-01-14


 

„Jest taki dzień, w którym gasną wszystkie spory …”

 

Właśnie nadszedł ten dzień. To czas magiczny, czas spokoju, pojednania i radości, a w naszych sercach gości pokój i szczęście. Jak co roku spędziliśmy go bardzo uroczyście, łamiąc się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia, uczestnicząc w przedstawieniu jasełkowym przygotowanym przez uczniów pod kierunkiem p. T. Bujak oraz p. I. Dybały, spiewając kolędy wraz z chórem szkolnym prowadzonym przez p. S. Dudę.

 

Życzymy sobie nawzajem tego wszystkiego, czego życzył Włodzimierz Melzacki w swoim wierszu:

 

Wesołych Świąt!

Bez zmartwień,

z barszczem, z grzybami, z karpiem,

z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.

 

Wesołych Świąt!

A w Święta

niech się snuje kolęda.

I gałązki świerkowe

niech Wam pachną na zdrowie.

 

Wesołych Świąt!

A z Gwiazdką! –

pod świeczek łuną jasną

życzcie sobie - najwięcej:

zwykłego, ludzkiego szczęścia.

 

2013-12-20

opracowanie: p. Iwona Dybała

 Konkurs wiedzy o regionie "Województwo łódzkie - Moja Mała Ojczyzna"


„Trzynastego wszystko zdarzyć się może” – nie ma chyba Polaka, który nie znałby tego wersu kultowej piosenki. Szczególnie często z pewnością nuciło go 15 finalistów geograficznego konkursu wiedzy o naszym regionie „Województwo łódzkie - Moja Mała Ojczyzna”. Właśnie 13 grudnia w piątkowe południe mury ZSP nr 5 po raz dwunasty gościły delegacje szkół z całego województwa.


W szranki stanęli najlepsi znawcy historii i kultury regionu, którzy zostali wyłonieni w drodze listopadowych eliminacji. Zmierzyli się oni ze sobą w kilku konkurencjach: w  tradycyjnych ”skojarzeniach” składających się z różnorodnych pytań dotyczących lokalnych ciekawostek, konkurencji wymagającej dobierania herbów, obiektów i budowli do miejsc, a także rozpoznawania miast na podstawie charakterystycznych zdjęć. Ostatnia część finału była najbardziej emocjonująca – finaliści sami wybierali stopień trudności pytania, ale tym razem punkty można było stracić.


Po wielu emocjach i długich obradach jury ogłoszono zwycięzców. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach nie mieli sobie równych na podium, aczkolwiek wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Sponsorem nagrody głównej było biuro podróży Rainbow Tours, które ufundowało aparat fotograficzny i albumy wydawnictwa National Geographic. Finaliści otrzymali także sprzęt i odzież turystyczną, vouchery na pobyt w holelach Ibis, ciekawe książki od wydawnictwa Macmillan, słodycze oraz liczne upominki i gadżety. Opiekunowie zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi.


Serdecznie dziękujemy wszystkim przedsiębiorstwom za ufundowanie nagród, jury za skrupulatne monitorowanie przebiegu konkursu, a w szczególności wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich pracowników i uczniów ZSP nr 5, którzy na bieżąco wspierali organizację eliminacji i finału konkursu.

red. Milena Jankowska-Kubiak

 

 


Dzień Kolejarza


W dniu 25 listopada 2013 r. w ramach Dnia Kolejarza uczniowie klas 1 ka, 1kb oraz 2ka uczestniczyli w wycieczce do Punktu Informacyjnego Nowego Centrum Łodzi. Uczniowie obserwowali budowę nowego Dworca Łódź Fabryczna, rewitalizowanych obiektów EC1 i  cały obszar Nowego Centrum Łodzi.


2013-11-25


Zajecia kształcenia zawodowego

 

W dniu 21 listopada 2013 r. uczniowie klasy 2ka – technik transportu kolejowego w ramach kształcenia zawodowego odbywali zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.

 


 

Święto Niepodległości

 

12 listopada br. odbyła się w naszej szkole uroczystość upamiętniająca 95 rocznicę odzyskania niepodległości. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. Z  pomocą chóru szkolnego zabrzmiały pieśni patriotyczne, a uczniowie z wielkim zaangażowaniem dołączyli do wspólnego śpiewania. Zaprezentowano również anegdoty z życia legionistów, które rozweseliły publiczność.

 

Opracowanie: p. Sylwia Duda

 

 

2013-11-12


 

Szanowni Nauczyciele ZSP nr 5, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie ZSP nr 5!

 

We wtorek 12 listopada br. w naszej szkole będziemy obchodzić 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.

 

Z tej okazji w szkole odbędzie się uroczystość na auli szkolnej, podczas której przypomnimy wydarzenia sprzed 95 lat, a także posłuchamy szkolnego chóru oraz uzdolnionych solistek chóru, a także sami będziemy mogli zaśpiewać znane nam wszystkim pieśni legionowe. Uroczystość organizują p. Sylwia Duda, p. Teresa Bujak i p. Marek Szczepański.
Tego dnia uczniowie klasy 2ea pod opieką swojej wychowawczyni p. Agnieszki Urzędowskiej – Wardenckiej od godz. 7.20 osobom wchodzącym do szkoły wręczać będą do przypięcia biało-czerwone wstążeczki symbolizujące odświętny charakter tego dnia. Bardzo proszę, żeby wszyscy uczniowie mieli przypięty ten symbol do bluzki lub koszuli, a także byli ubrani na galowo. Obowiązek przyjścia w stroju galowym dotyczy wszystkich uczniów zgodnie z zapisami statutu szkoły.

 

OSOBY Z PRZYPIĘTĄ BIAŁO-CZERWONĄ WSTĄŻECZKĄ NIE BĘDĄ TEGO DNIA PYTANE NA LEKCJACH.

 

Bardzo proszę wszystkich o godne uczczenie tego ważnego święta państwowego. A rodziców, którzy tego dnia nie pracują serdecznie zapraszam na naszą uroczystość. Odbędzie się ona o godz. 11.20.

 


 


Pozdrawiam wszystkich - Małgorzata Joniuk-Piątkowska, dyr. ZSP 5 w Łodzi

 


 

XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

Dnia 6 listopada 2013 r. w naszej szkole odbył się I etap XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku, poza typowymi zagadnieniami dotyczącymi makro i mikroekonomii, uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą strefy euro. W Olimpiadzie wzięło udział 23 uczniów z klas technikum ekonomicznego. Życzymy im sukcesu.

 

2013-11-06

Opracowanie p. Agnieszka Urzędowska - Wardencka


Praktyczna lekcja towaroznawstwa

 

Praktyczna lekcja towaroznawstwa odbyła się 25.10. br. pod okiem Pani Ewy Witkowskiej. Tematem lekcji były domowe sposoby wykorzystywania jajka. Uczniowie zrobili kogel mogel  oraz maseczkę z białka. Sprawdzali również budowę jaja.Pracownicy ZSP nr 5 nagrodzeni z okazji Święta Edukacji Narodowej

 

Z okazji Święta Edukacji Narodowej nauczyciele naszej szkoły zostali wyróżnieni nagrodami i odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami Dyrektora Szkoły.

 

Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymały:

 • Anna Łoś - nauczycielka kształcenia zawodowego
 • Barbara Radomska - pedagog szkolny

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymaly:

 • Barbara Banachowska - nauczycielka geografii
 • Sylwia Duda - nauczycielka języka francuskiego
 • Jolanta Kacprzak - nauczycielka chemii
 • Joanna Machnowska - nauczycielka biologii

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała:

 • Teresa Bujak – nauczycielka religii

Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymała:

 • Małgorzata Joniuk - Piątkowska - dyrektor szkoły

Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi otrzymała:

 • Sylwia Duda – nauczycielka języka francuskiego.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz powodzenia w życiu osobistym.

 

Serdeczne życzenia kierujemy również do nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi uhonorowanych nagrodami Dyrektora Szkoły.

 

2013-10-14


 

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych

 

14 października 2013 r., zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Ceremonię poprowadził uczeń klasy 2 ka Krzysztof Drabik. Zgromadzonych w auli uczniów, nauczycieli i gości powitała Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk – Piątkowska. W swoim wystąpieniu zwróciła się między innymi do pierwszoklasistów życząc Im samych sukcesów przez kolejne lata nauki w naszej szkole. Następnie uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów ZSP nr 5. Po części oficjalnej uczniowie klasy I ea pod kierunkiem Pani Sylwii Dudy zaprezentowali autorskie przedstawienie pt. „Bajka o Czerwonym Kapturku w szkolnym mundurku”.

 

Naszym pierwszoklasistom jeszcze raz życzymy samych sukcesów.

 

 

 

2013-10-14


 

Rajd i konkurs wiedzy historycznej pt. „Wojna obronna 1939 nad Wartą”

 

4 października br. reprezentacja ZSP 5 wzięła udział w rajdzie i konkursie wiedzy historycznej pt. „Wojna obronna 1939 nad Wartą”, przygotowanymi przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN. Uczestnicy lekcji zwiedzili prywatny zbiór zabytkowych pojazdów wojskowych w Boczkach. Następnie nasza 14-osobowa drużyna pod kierownictwem prof. Jacka Klimczaka i opieką prof. Artura Filipowskiego przemaszerowała lasami wokół Rossoszycy do Parku Krajobrazowego Dorzecza Warty i Zalewu Jeziorsko, zwiedziła cmentarze z mogiłami żołnierzy Września 1939 r. i bunkry nad rzeką Wartą, a także miejscowość Warta, w której znajduje się klasztor ojców benedyktynów oraz cmentarz żydowski. Po przebyciu ponad 17 km i pysznym pożywnym żurku, reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w teście wiedzy o II wojnie światowej. Okazało się, po zliczeniu punktów, że najwięcej – 19 punktów zdobyły aż cztery drużyny, w tym nasza. Potrzebna była więc dogrywka.  W jej wyniku wyłoniono zwycięzcę, a właściwie zwycięzców, bo przyznano dwa I miejsca. Na najwyższym podium stanęła reprezentacja naszej szkoły (ex aequo z XXXI LO).

Cała nasza drużyna została uhonorowana atrakcyjnymi nagrodami, a na pamiątkę zwycięstwa otrzymaliśmy Dyplom. Oprócz nagród uczestnicy rajdu zyskali też dużo cennej wiedzy, a podczas rajdu panowała wspaniała atmosfera.

W organizowanym po raz 21. konkursie nasza szkoła wygrała po raz pierwszy!

Gratulujemy uczestnikom rajdu i zachęcamy do udziału w następnej edycji.


2013-10-07

Opracowanie: Jacek Klimczak

 

 


 

Świat normalizacji


W dniu 2 października br. w ZSP nr 5 odbył się wykład poświęcony zagadnieniom normalizacji. Wykład prowadził pan dr Zygmunt Niechoda – Doradca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


Pan dr podczas wykładu wprowadził uczniów i nauczycieli szkoły w świat normalizacji. Przypomniał, że od dawnych czasów normalizacja jest elementem stosowanym w rozwiązaniach techniczno – technologicznych, a obecnie obejmuje swym zasięgiem każdą sferę naszego życia. Jest narzędziem porządkowania i ograniczania różnorodności, przyczynia się do bezpieczeństwa, ułatwia zarządzanie. Normy stosowane są w ekonomii, zarządzaniu, w usługach, a także w sferze społecznej. Uczestnicząc w wykładzie zrozumieliśmy, że znajomość zagadnień związanych z normalizacją jest niezbędna, aby stać się wykwalifikowanym pracownikiem różnych branż.

Na wykładzie gościliśmy również konsultantów ŁCDNiKP  - panią Donatę Andrzejczak i panią Annę Siennicką, które zwróciły uwagę na znaczenie normalizacji w edukacji i bezpiecznym funkcjonowaniu szkoły.

2013-10-02

opracowanie: Beata Rzeźnik

 


 

Wyjazd integracyjno - edukacyjny

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – z tą starą maksymą z pewnością nie zgadzają się nowe zastępy uczniów ZSP nr 5. Data 27 września 2013 roku została wpisana do kalendarza pierwszoklasistów  jako termin jednodniowego  wyjazdu integracyjno – edukacyjnego  Śladami Rogowskiej  Kolei Wąskotorowej – Pociąg do Zabytków.

 

Pomimo iście jesiennej pogody, 126 miłośników pozytywnych wrażeń stawiło się na dworcu Łódź-Widzew, aby  wyruszyć wprost do Rogowa. Na miejscu już czekała zabytkowa kolejka, którą uczestnicy mieli do dyspozycji przez cały dzień na wyłączność. Głośny gwizd obwieścił odjazd, wagoniki ruszyły poprzez krajobrazowe pola, a coraz większa ilość promieni słonecznych spowijała niebo podnosząc poziom endorfiny. W końcu uczestnikom udzieliła się wycieczkowa atmosfera. Jedyne chwilowe czarne chmury pojawiły się na twarzach uczniów, kiedy otrzymali karty pracy z języka polskiego, matematyki, geografii, języka angielskiego i francuskiego, dotyczące znajomości regionu, a także zasad bezpiecznego podróżowania koleją. Na szczęście zachmurzenie nie trwało długo i większość mniej lub bardziej zmotywowanych pierwszaków zabrała się do rozwiązywania zadań i potajemnych prób konsultacji z wychowawcami. Cała akcja miała charakter integracyjny i została uwieczniona na zdjęciach, w razie niedowierzania nieobecnych.

Pierwszą stacją były Boguszyce, gdzie młodzież miała okazję obejrzeć zabytkowy, sosnowy kościół św. Stanisława Biskupa należący do grona najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Położony na malowniczym wzgórzu, kryje w swoim wnętrzu skarb, jakim są renesansowe polichromie. Pan kolejarz pełniący rolę przewodnika, wprost nie mógł opędzić się od pytań, szczególnie tych ocenianych na kartach pracy, których uczniowie nie zdołali otrzymać  od nauczycieli, mimo stosowania różnorodnych sposobów.

W planie trasy kolejki znalazła się także Rawa Mazowiecka, z głównym punktem zwiedzania – ruinami zamku Książąt Mazowieckich. Pokonawszy park w stylu angielskim, otoczony drzewostanem z XIV wieku i zabytkowymi budowlami, oczom zwiedzających ukazały się pozostałości warowni ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego. Nawet najlepsi uczniowie nie przypuszczali, że zamek widnieje w twórczości samego Szekspira i był więzieniem dla najgroźniejszych przestępców, a słowo „szubrawiec” pochodzi od łacińskiego słowa “sub Ravum” czyli określenia, że ów człowiek osadzony był pod Rawą.

Po olbrzymiej dawce wiedzy przyszedł czas na pieczenie kiełbasek i zabawy integracyjne przy ognisku w Jeżowie. Któżby pomyślał, że tak tradycyjna rozrywka, jak kręcenie liną znajdzie tylu zwolenników, także wśród najbardziej nowoczesnych i postępowych uczniów.

Ostatnim przystankiem był muzealny skansen zabytkowych lokomotyw, wagonów i maszyn kolejowych w Rogowie.  Największą atrakcją okazała się drezyna, nie tylko dla pierwszoklasistów z technikum kolejowego. Natomiast najdłuższą kolejką na terenie muzeum okazała się kolejka chętnych, którzy chcieli sami poćwiczyć równowagę i wprawić w ruch urządzenie widziane głównie w Amerykańskich kreskówkach. Śmiechom i oklaskom nie było końca.

 

Dziękujemy całej załodze kolejki za cierpliwość i zaangażowanie przy obsłudze trasy, a Pani Dianie
z  Piekarni Olszyńscy z Koluszek i  zakładom mięsnym w Jeżowie za dostarczenie przepysznych produktów regionalnych na ognisko.

 

Red. Milena Jankowska-Kubiak


2013-09-27WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013