link do bip

WYDARZENIA ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

 

Sportowe podsumowanie roku szkolnego

 

 

2013-06-21

 


 

Zakończenie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej

 

2013-06-14

 


 

Olimpiada Naukowa

 

Dnia 4 czerwca 2013 r. odbył się w naszej szkole 1 etap Olimpiady Naukowej organizowanej przez studentów Politechniki Łódzkiej wydziału EEIA. Uczniowie bardzo licznie stawili się na konkursie, którego celem było sprawdzenie wiedzy z dziedziny matematyki, fizyki i informatyki. Do finału przeszło 20 uczestników i dnia 12 czerwca wzięło udział w 2 etapie konkursu, który tym razem odbywał się na wydziale EEIA PŁ. Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Drabik z kl. 1ka. Gratulujemy!

 

Sylwia Duda

 

2013-06-12

 


 

HAPPENING POD HASŁEM

 

„DZIEŃ WOLNOŚCI PODATKOWEJ DNIEM EKONOMISTY W ZSP NR 5”.

 

Dnia 12 czerwca br. w naszej szkole odbył się happening pod hasłem „Dzień Wolności Podatkowej Dniem Ekonomisty w ZSP nr 5”. Celem uroczystości  było przeprowadzenie akcji edukacyjnej na rzecz środowiska lokalnego.

 

Uroczystość rozpoczęła się w szkole wykładem dr Piwowarskiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Piwowarski w sposób bardzo ciekawy przybliżył zagadnienia związane z polityką fiskalną. W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska wręczyła nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Ekonomicznego.

 

Uczniowie zdobywający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez członków Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów na Wydziale Zarządzania: Agatę Matuszewską, Dariusza Adrianowskiego oraz Katarzynę Oleszczyk. Zajęcia przygotowane i przeprowadzone zostały w ramach projektu realizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ „Uniwersytet Zawsze Otwarty”.

 

Ważnym elementem uroczystości był wspólny marsz wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły przez Rynek Manufaktury. Marsz prowadziły Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska oraz Pani Wicedyrektor Beata Rzeźnik. Na Rynku uczniowie naszej szkoły przybliżyli przechodniom termin „Dzień Wolności Podatkowej” oraz przeprowadzili badanie ankietowe na temat znajomości obchodzonego święta przez mieszkańców Łodzi. W ramach akcji edukacyjnej uczniowie rozdawali ulotki informujące o obchodzonym święcie oraz balony. W trakcie tej części uroczystości zbieraliśmy podpisy pod wnioskiem naszych uczniów aby Dzień Wolności Podatkowej został ustanowiony „Dniem Ekonomisty”.

 

Renata Tylińska

 

Agnieszka Urzędowska - Wardencka

 

 

 

2013-06-12

 


 

Konkurs ekologiczny - 11 czerwca 2013 r.

 

Konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej pod tytułem: „Eko – młodzi dla swojego Miasta Łodzi – segregacja śmieci nie tylko dla dzieci” został ogłoszony w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Konkurs propagował segregację śmieci wśród mieszkańców Naszego Miasta, a jego celem było zachęcenie Łodzian do segregacji śmieci.

 

Informację o konkursie przesłano do uczniów klas pierwszych i drugich łódzkich szkół gimnazjalnych. Uczestnicy mieli wykonać prace plastyczne, w formie plakatów, o tematyce związanej z segregacją śmieci.

 

Uczniowie przygotowywali swoje prace i nadsyłali je do ZSP nr 5 w Łodzi, ul. Drewnowska 88, do dnia
7 czerwca 2013 roku.

 

Otrzymaliśmy prace plastyczne od 20 uczniów, w tym osiem osób, to byli uczniowie 10 Gimnazjum i dwanaście osób – to uczniowie 12 Gimnazjum.

 

Jury obradowało w dniu 10 czerwca 2013 roku. Oceniając prace uczestników jury brało pod uwagę następujące aspekty:

 

  • staranność wykonania pracy,
  • treść pracy – zgodnie z hasłem konkursu,
  • informacje, przesłania autora zachęcające odbiorców do segregacji śmieci,
  • pomysły autorów na przedstawienie tematu.

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 11 czerwca 2013 o godzinie 13-tej w ZSP nr 5, w nowej pracowni ekologicznej powstałej z funduszu UE, a sponsorowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Pierwsze trzy miejsca zdobyli uczniowie 10 Gimnazjum, dwa specjalne wyróżnienia przypadły uczniom 12 Gimnazjum, a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia za nadesłanie pracy plastycznej. Fundatorami nagród rzeczowych w naszym konkursie byli:

 

  • Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ,
  • Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ.

 

Gimnazjaliści i ich opiekunowie, którzy przybyli na uroczyste wręczenie nagród, spędzili miło czas w kawiarence zaaranżowanej w w/w pracowni. Wysłuchali wystąpień naszych uczniów i obejrzeli przygotowane przez nich prezentacje multimedialne dotyczące:

 

  • segregacji śmieci – wystąpienie Krystiana Smagi z klasy 2pa
  • odpowiedniego zagospodarowania odpadów radioaktywnych – wystąpienie Konrada Niewiadomskiego z klasy 2ha

 

PS. Planujemy organizować podobne konkursy co roku pod hasłem: „Eko – młodzi dla swojego Miasta Łodzi”, ale za każdym razem podtytuł będzie informował o szczegółowej tematyce poruszanej w danym roku.

 

Beata Sękalska

 

Beata Gajić

 

2013-06-11

 


 

Lekcja historii - spotkanie z Sybirakami

 

 

Dnia 12 czerwca 2013 roku odbyło się w naszej szkole kilkugodzinne spotkanie z żywymi świadkami historii-Sybirakami. Obecne były p. Maria Kozłowska, p. Teresa Patrzyczna, p. Hanna Przybył oraz przedstawiciel Sztafety Pokoleń, p. Katarzyna Jarosińska. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w niezwykłej lekcji patriotyzmu i historii o losach rodzin polskich skazanych na wieloletnią tułaczkę i trudne życie na dalekiej Syberii. Organizatorem spotkania były p. Teresa Bujak i Sylwia Duda.

 

T. Bujak

2013-06-10

 


 

Dzień języków obcych - 7 czerwca 2013 r.

 

7 czerwca 2013 r. odbył się w szkole Dzień Języków Obcych. W trakcie zajęć z języka angielskiego

i niemieckiego uczniowie zaprojektowali i wykonali z kolorowych kartonów koszulki z hasłami w języku angielskim i niemieckim. Zawieszone na sznurkach „jak suszące się pranie” ozdobiły szkole korytarze. Podczas długiej przerwy odbyła się również loteria, polegająca na poprawnym przetłumaczeniu słówka, za które uczeń otrzymywał cukierka. Czas umilały piosenki śpiewane w różnych językach z całego świata. W tym dniu odbył się również turniej międzyklasowy. W 1 etapie reprezentanci klas odpowiadali na pytania dotyczące różnych krajów, następnie wszyscy uczniowie zgromadzili się w auli i byli świadkami zmagań swoich kolegów w 2 etapie. Konkurencje polegały m.in. na rozpoznaniu języka w jakim jest śpiewana piosenka, przeczytaniu w języku obcym łamańca językowego oraz przetłumaczenia przysłowia z języka angielskiego na język polski. 1 miejsce zdobyła klasa 2pa, 2 miejsce 1ea i 3 miejsce 2ea. Uwieńczeniem konkursu był krótki spektakl w języku francuskim. Uczniowie klas uczących się języka francuskiego zaprezentowali bajkę pt. „Czerwony Kapturek”.

 

Sylwia Duda

 

 

2013-06-07

 


 

Szkolny Konkurs Ekonomiczny


W dniach 3-6 czerwca 2013 roku odbyła się pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Ekonomicznego. 

Celem konkursu była popularyzacja ekonomii wśród uczniów, motywowanie ich do zdobywania wiedzy oraz rozwijania własnych zainteresowań. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była „Inflacja”. 

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów ZSP nr 5  kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Łącznie do konkursu przystąpiło 43 uczniów , w tym z klasy I ea 25, a z II ea 18 osób.

Konkurs przebiegał  w dwóch etapach. W etapie pierwszym uczniowie rozwiązali  test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią składający się z 20 zadań.

Prace uczestników sprawdzane były przez nauczycieli koordynujących konkurs - p. R. Tylińską
i A. Urzędowską - Wardencką.

Sześciu uczniów z najlepszymi  wynikami z testu zakwalifikowało się  do etapu drugiego - finałowego.

W trakcie etapu finałowego uczniowie udzielali prawidłowych odpowiedzi na pytania wyświetlane na ekranie przez podniesienie kartki ze wskazaną przez siebie odpowiedzią. Osoba, która uzyskała najwyższy wynik tzn. udzieliła najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymała tytuł: "Najlepszego ekonomisty - znawcy inflacji".

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystości szkolnej z okazji „Dnia Ekonomisty” 12 czerwca 2013 r.


 

Zajęcia kształcenia zawodowego - 4 czerwca 2013 r.

 

 


Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

 

W dniu 24 maja 2013 r. uczniowie klasy 1 ka uczestniczyli w inauguracji IX edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

Uczniowie mieli okazję obserwować pokaz ratownictwa technicznego.

 

 


Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego


ZSP nr 5 znalazł się  w grupie inicjującej Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego.
Łódzka Sieć Kształcenia Modułowego (ŁSKM) stanowi dobrowolne porozumienie  instytucji działających na rzecz promocji i rozwoju modułowej koncepcji kształcenia zawodowego dla regionalnego rynku pracy na terenie województwa łódzkiego.


 

Lekcja historii w klasie 1 ea

 


6 maja 2013 r. klasa 1ea uczestniczyła w wycieczce, podczas której uczniowie odwiedzili Izbę Pamięci w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi oraz Park Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego. Izba Pamięci w SP 81 upamiętania historię Obozu dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Przemysłowej, w którym hitlerowcy więzili polskie dzieci. Historię obozu przedstawił nam uczeń klasy VI Kuba Świt. W Parku Ocalałych widzieliśmy kopiec Jana Karskiego, pomnik Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz pomnik Rady Pomocy Żydom "Żegota". Wycieczkę zorganizowały Panie Agnieszka Urzędowska - Wardencka oraz Małgorzata Joniuk - Piątkowska.

Małgorzata Joniuk - Piątkowska

2013-05-06Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

 

W dniu 26 kwietnia 2013 r. w auli szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. Uczniowie w uroczystej atmosferze odebrali świadectwa, dyplomy i gratulacje. Pani Dyrektor podsumowała 4 lata spędzone w szkole, życzyła absolwentom powodzenia na maturze i dalszym życiu.


Przedstawicielka Absolwentów podziękowała nauczycielom za wspólne lata, za trud włożony

w  przekazywanie wiedzy, za wsparcie i pomoc w przezwyciężaniu trudności.


Po zakończeniu oficjalnej części uczniowie klas przedmaturalnych na cześć swoich starszych kolegów przygotowali Galę Rozdania „Małgosiek”. Spośród absolwentów nominowali osoby do nagród w kategoriach ocena, spóźnienia, szkolny hipster/ka, poszukiwany - poszukiwana itp. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani statuetką „Małgośki” oraz mogli wysłuchać rymowanej opinii na swój temat. Galę uświetniły występy szkolnych artystów. Kunsztu gali dodała para prowadzących program, która profesjonalnie sprostała postawionemu przed nimi zadaniu.


Dzięki, przygotowanej pod nadzorem wychowawców części artystycznej z maturzystami rozstaliśmy się w doskonałych humorach, pamiętając, że za kilka dni spotkamy się na maturze. POWODZENIA!

 

 

2013-04-26Wycieczka do Sejmu


22 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły zwiedzali Sejm RP. Podczas wycieczki uczniowie poznali współczesna strukturę i organizację Sejmu, a także historię i tradycję parlamentaryzmu polskiego.


Podczas wyjazdu zorganizowanego przez Panią Annę Łoś uczniowie zwiedzili także Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach.

2013-04-22


 

Maturzyści w Częstochowie

 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. maturzyści z naszej szkoły udali się na autokarową pielgrzymkę do Częstochowy, aby na Jasnej Górze pomodlić się o pomyślne zdanie egzaminu maturalnego. Organizatorem wyjazdu była pani Teresa Bujak – nauczycielka religii. Młodzieży towarzyszyli również pani Halina Kubiak – nauczycielka religii oraz pan Dobiesław Litkowski – nauczyciel wf.

2013-04-19


 

Kampania "Drugie życie"


17 kwietnia 2013 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z prof.dr hab.med. Michałem Nowickim. Spotkanie zostało zorganizowane przez panią Joannę Machnowską i odbyło się w ramach kampanii „Drugie życie”. Celem spotkania była edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.


 


 

Dzień otwartych drzwi


Dnia 20 marca 2013 roku w ZSP nr 5 oraz 6 kwietnia 2013 r. odbyły się dni drzwi otwartych. Zaprosiliśmy gimnazjalistów – potencjalnych uczniów naszej szkoły. Oprowadzani goście mieli szansę obejrzeć najciekawsze zakamarki szkoły. Dużym zainteresowaniem cieszyła się makieta kolejowa, zachęcająca do wyboru zawodu kolejarza. Największe wrażenie na gościach wywarła francuska kawiarenka, w której serwowane było przepyszne ciasta przygotowane przez młodzież naszej szkoły.

 


więcej >>XVI Łódzkie Targi Edukacyjne

 

 


W dniach 14 - 16 marca br. przedstawiamy ofertę edukacyjną naszej szkoły na targach edukacyjnych.

więcej >>


 


 

Stypendia dla uczniów klasy kolejowej!


W dniu 13 marca 2013 r. podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. grupa uczniów z klasy 1ka odebrała umowy stypendialne. Uczniowie będą otrzymywać comiesięczne stypendia, a po ukończeniu nauki w Technikum nr 5 podejmą pracę w PKP PLK S.A.

Stypendia w wysokości od 300 do 500 złotych miesięcznie są dostępne dla wszystkich uczniów, którzy podjęli lub podejmą naukę w naszej szkole w zawodach technik dróg i mostów kolejowych oraz technik transportu kolejowego oraz spełnią warunki otrzymania stypendium czyli osiągną średnią ocen co najmniej 3,5 oraz otrzymają dobrą ocenę zachowania.

Poniżej prezentujemy naszych stypendystów: Dawida Wójcika, Pawła Wybrańca, Adę Ambroziak, Mateusza Olkiewicza, Adriana Szczubiałkiewicza, Krzysztofa Drabika i gratulujemy im tego sukcesu. więcej >>


 


 

Z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie ZSP 5 uczestniczą w okolicznościowym spotkaniu zorganizowanym przez IPN oddział w Łodzi oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego. Historię "Żołnierzy Wyklętych" poznają także w Muzeum Kinematografii.

 


 

Ostatki w ZSP nr 5

 

 Tradycji "stało się zadość" - 8 lutego 2013 r. w auli szkoły odbyły się "ostatki". Młodzież i nauczyciele uczestniczyli w konkursie na najpiękniejsze przebranie. Jury oceniało pomysłowość i oryginalność przebrania. Pierwsze miejsca zajęły klasy: 1 sa za odegranie scenki „Służby w akcji” oraz klasa 2 pa za „Nocny koszmar”.

więcej >> 

IX polonez dla Tuwima

 

 


W dniu 8 lutego 2013 r. uczniowie klas maturalnych przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki. Następnie o godzinie 11.00, pod opieką swoich wychowawców wyruszyli na ulicę Piotrkowską, aby uczestniczyć w IX edycji „Poloneza maturzystów”.

Tradycyjnie uczestnicy tańca otrzymali certyfikaty, a dodatkowo pocierając nos postaci Juliana Tuwima zapewnili sobie powodzenie na maturze.

więcej >> 

Dzień Handlowca w ZSP nr 5 w Łodzi


Dzień Handlowca to święto często pomijane i zapomniane nawet przez samych handlowców. W Polsce Dzień Handlowca przypada na 2 lutego. W wielu krajach obchodzony jest w innych terminach, np. w Rosji handlowcy świętują 15 marca, w Indiach - w pierwszy poniedziałek sierpnia. Uczniowie ZSP nr 5 w Łodzi to ważne święto obchodzili dzisiaj tj. 7 lutego. Uczestniczyli w nim oprócz uczniów ZSP 5 i uczniów łódzkich gimnazjów przedstawiciele sponsorów – firm Selgros i Pamso oraz Prezes Izby Handlowej pan Witold Gerlicz. Święto handlowców i sprzedawców jest doskonałą okazją do prezentowania wartościowych informacji dotyczących zawodu handlowca i sprzedawcy oraz promowania tego typu działalności. W naszej szkole ten dzień przeżyliśmy jak prawdziwi przedstawiciele handlu - na targach spożywczych. Po obejrzeniu stoisk targowych zaprosiliśmy naszych gości – uczniów gimnazjów na warsztaty. Walorom stoisk przyglądało się jury, które uznało, że wszystkie stoiska były przygotowane profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem.

Dzisiaj wszyscy handlowcy w ZSP nr 5 byli zwycięzcami!


 


 

W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego...


W dniu 23 stycznia 2013 r. młodzież ZSP nr 5 w Łodzi uczciła pamięć powstańców 1863 roku. Na Cmentarzu Starym w Łodzi znajdują się mogiły powstańców styczniowych, w których spoczywają m.in. uczestnicy bitwy pod Dobrą. Uczniowie naszej szkoły zapalili znicze i oddali hołd Polakom, którzy poświęcili życie walcząc o wolność i niepodległość naszego kraju.


 


 

Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze

 

W dniu 22 stycznia 2013 r. podczas apelu dla młodzieży podsumowaliśmy wyniki w nauce za pierwszy okres roku szkolnego 2012/2013. Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,0 oraz uczniowie ze 100% frekwencją odebrali z rąk Pani Dyrektor dyplomy i gratulacje.


 


 

Sto dni do matury w ZSP nr 5

 

 "Moja wymarzona ekopracownia" 

 

Pracownia ekologiczna została utworzona przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”. Projekt działa w szkole pod nazwą przyrodnicza pracownia badawcza „Świat wokół nas”.

 


 

Wigilia szkolna – 21 grudnia 2012 r.


21 grudnia 2012 r. cała społeczność szkolna oraz emerytowani pracownicy ZSP nr 5 w Łodzi spotkali się na uroczystości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W świąteczny nastrój wprowadziły nas kolędy i pastorałki wykonane przez chór szkolny oraz przedstawienie koła teatralnego „Blask” pt „ Nie było dla nich miejsca”. Świąteczną atmosferę podkreśliło wspólne śpiewanie kolęd.

 

 


 

Dnia 11 grudnia 2012 r. odbył się IV Wojewódzki Festiwal Pastorałek i Kolęd. Nie mogło w nim zabraknąć naszego chóru szkolnego prowadzonego przez Panią Sylwię Dudę. Nasze uczennice wykonały dwie pastorałki „Uwierz w święta” i Biały œśnieg i Ty, które będzie można usłyszeć w ich wykonaniu w czasie tegorocznej uroczystości wigilijnej. Dnia 18 grudnia 2012 r. na Gali Festiwalu Pastorałek i Kolęd w Teatrze Muzycznym chórzystki odebrały wyróżnienie z rąk jury.


Serdecznie gratulujemy sukcesu. 

Święto Kolejarzy w ZSP nr 5


Dnia 23 listopada 2012 r. w naszej szkole, w sposób uroczysty, obchodziliśmy Dzień Kolejarza. Z tej okazji zorganizowaliśmy Akademię na którą zostali zaproszeni przedstawiciele branży kolejowej oraz gimnazjaliści zainteresowani rozpoczęciem kształcenia w tym zawodzie. Dla gimnazjalistów po Akademii odbyły się warsztaty promujące ofertę edukacyjną naszej szkoły.

Uroczystość zapoczątkowała cykl „Święto zawodu”. Od tego roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi będzie uroczyście obchodził święta poszczególnych kierunków:

 • 25 listopada Święto Kolejarza
 • 2 lutego Święto Handlowca i Sprzedawcy

oraz w czerwcu

 • Święto Ekonomistów – Dzień Wolności Podatkowej.

Wszystkim tym, którzy są związani z kolejnictwem z okazji Święta Kolejarza składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności w realizacji planów osobistych i zawodowych, aby spełniały się nasze nadzieje na stworzenie kolei na miarę XXI wieku.


 


 

Wielka lekcja geografii

 

23 listopada 2012 r. młodzież naszej szkoły pod opieką p. Agaty Bilich uczestniczyła w Wielkiej lekcji geografii. Uczniowie wysłuchali trzech wykładów, pod tematem przewodnim "Na krańcach ekumeny"

Wykład 1: "Korona Ameryki Południowej"

Wykład 2: "Dom przy lodowcu - opowieść z dalekiego Spitsbergenu"

Wykład 3: "Sahel - między sawanną a pustynią"


 

VI Wojewódzki Festiwal Chrześcijańskich Form Teatralnych w Łodzi

W PRZESTRZENI WIARY

 


W dniu 22 listopada 2012 r. grupa teatralna "BLASK" uczestniczyła w festiwalu chrześcijańskich form teatralnych. Młodzież zaprezentowała przedstawienie pt."ZAUWAŻ DRUGIEGO". Opiekę nad grupą teatralną sprawuje p. Teresa Bujak.

 


 

Ratujemy zabytki - 2 listopada 2012 r.

 

 

Już po raz 18-ty, odbyła się kwesta na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej, zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Młodzież naszej szkoły, tradycyjnie dołączyła do zbiórki pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych pomników. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie: Agata Bilich, Teresa Bujak oraz Wanda Zadka-Glöckner.Zielona szkoła

 

wycieczka2012.jpg

 

W dniach 23-25 października 2012 r. uczniowie naszej szkoły, wyjechali na tzw. "Zieloną Szkołę" w Góry Świętokrzyskie. W trakcie trzydniowego pobytu, odwiedzili m.in. niezwykłe miejsca: GRUSZKA/koło Radoszyc-gdzie 29 i 30 września 1944r. partyzanci Armii Ludowej stoczyli największą bitwę z Niemcami, STRAWCZYN- miejsce, gdzie stał dom S. Żeromskiego, OBLĘGOREK-Muzeum noblisty H. Sienkiewicza, CHĘCINY-ruiny zamku królewskiego, perła ziemi sandomierskiej i świętokrzyskiej, TOKARNIA-Muzeum Wsi Kieleckiej, Park Etnograficzny, skupiający zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego, przeniesione z różnych miejscowości i regionu, tzw. skansen, ŚWIĘTA KATARZYNA-mała miejscowość u podnóża Łysicy(612m n.p.m.) najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich, ŚWIĘTY KRZYŻ-symbol Gór Świętokrzyskich, położony w samym ich sercu, na Łysej Górze, tam pobenedyktyński klasztor, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1006r., KIELCE-Rezerwat "Kadzielnia", zbudowany z wapieni górnodewońskich, amfiteatr, Muzeum Narodowe, Muzeum Pamięci Narodowej w więzieniu, wystawa PRL.

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych

slubowanie2012.jpg

17 października 2012 r. uczniowie klas I po złożeniu uroczystej przysięgi stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Uroczystość ślubowania została przygotowana przez samorząd szkolny pod opieką Pani Teresy Bujak i Sylwii Duda.

 


 

Warsztaty dla gimnazjalistów - 16 października 2012 r.

 

 Miejska inauguracja roku szkolnego 2012/2013


Po wakacyjnej przerwie uczniowie i nauczyciele powrócili do szkół. W naszej szkole w dniu 3 września 2012 r. odbyła się uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Jej gospodarzem była Pani Prezydent Hanna Zdanowska.