link do bip

UWAGA !

Dokumenty umieszczone na naszej stronie publikowane są w formacie pdf.

Do ich otworzenia niezbędne jest oprogramowanie odczytujące podany format.


 • Regulamin użytkowania szafek szkolnych  pobierz >>
 • Regulamin organizacji wycieczek szkolnych pobierz>>
 • Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły  pobierz >>
 • Regulamin przebywania rodziców i osób trzecich na terenie szkoły  pobierz >>
 • Regulamin przyznawania nagrody Rady Rodziców pobierz>>
 • Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły  pobierz >>
 • Zasady uczęszczania na zajęcia dodatkowe pobierz>>
 • Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  pobierz >>
 • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego pobierz>>
 • Wzór podania o zwolnienie z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  pobierz >>
 • Wymagania wobec uczniów zwolnionych z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego pobierz>>
 • Zasady ubiegania się o stypendium fundowanego przez PKP PLK S.A. pobierz>>
 • Wniosek o przyznanie stypendium  
  • klasa II - technik transportu kolejowego pobierz >>
  • klasa III - technik transportu kolejowego pobierz >>
  • klasa IV - technik transportu kolejowego pobierz >>
  • klasa IV - technik dróg i mostów kolejowych pobierz >>
 • Wniosek o wstrzymanie wypłaty stypendium pobierz>>
 • Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez MPK Łódź sp. z o.o. pobierz>>
  • Deklaracja przystąpienia do programu stypendialnego fundowanego przez MPK Łódź sp. z o.o. pobierz>>
  • Wniosek o gotowość do podjęcia pracy pobierz>>
 • Regulamin stypendiów naukowych w PKP CARGO S.A. pobierz>>

 • Regulamin staży zawodowych na stanowiskach związanych z utrzymaniem i eksploatacją taboru w PKP CARGO S.A. pobierz>>

 • Regulamin wypłaty stypendium fundowanego przez AUCHAN pobierz>>

  • Deklaracja przystąpienia do stypendium fundowanego przez firmę AUCHAN pobierz>>

 • Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS pobierz >>