link do bip

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Remont pomieszczenia kuchni w budynku


Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

 

 

Wybór oferty

 

 

 

Termin składania ofert: 14.07.2020 - godz. 12:00Powrót do poprzedniej strony