link do bip

 

 

Zakup i dostawa szafek ubraniowych 10-skrytkowych do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty


Załącznik nr 1a - Formularz cenowy (załącznik do formularza ofertowego)

 

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia

 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

 

 

 


Wybór oferty


 

Ostateczny termin składania ofert: 30.10.2019 - godz. 12:00Powrót do poprzedniej strony