link do bip

 

 

Bieżąca obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Wykaz usług

 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

 

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

Załącznik nr 5 - Umowa powierzenia przetwarzania danych

 

 


Wybór oferty


 

Ostateczny termin składania ofert: 21.02.2020 - godz. 10:00Powrót do poprzedniej strony