link do bip

 

UWAGA ZMIANY!


Zaproszenie do składania ofert - Dowożenie i odwożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze do Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze.  

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

 

Załącznik nr 2 - Wykaz taboru samochodowego

 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób

 

Załacznik nr 4 - Wzór umowy

 

Zawiadomienie o zmianie treści zaproszenia do składania ofert

AKTUALNY - Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

AKTUALNY - Załącznik nr 4 - Wzór umowy


Wybór oferty


 

Ostateczny termin składania ofert: 01.10.2018 - godz. 12:00Powrót do poprzedniej strony