link do bip

 

Pracownicy

 


Dyrektor - mgr Ewa Lichtorowicz-Kurzysz

Zastępca dyrektora - mgr Robert Sękowski

Sekretarka - mgr Renata Pomarkiewicz

Intendent - mgr Iwona JagiełłoKadra pedagogiczna

 

 


Wszechstronny rozwój dziecka wspomagaj±
wykwalifikowane nauczycielki:

mgr Anna Soszka

mgr Agnieszka Filipiak